Aktuality

Žáci 9. ročníku zvou na školní diskotéku. Více informací naleznete v přiloženém plakátku.

Na den 22. 12. 2017 (pátek) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů ředitelské volno. Nebude v provozu školní družina ani školní jídelna! Dne 23. 12. 2017 (sobota) začínají vánoční prázdniny a skončí v úterý 2. 1. 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

                                                                            Mgr. Michal Rilák, ředitel školy

Lekce bude nahrazena v měsíci březnu, termín bude upřesněn.

                         

-        nácvik uvolněné ruky

-        trénink koordinačních dovedností

-        čtení s porozuměním

-        zaměřeno na zrakovou a sluchovou percepci

-        předčíselné představy

-        vše hravou formou

Lektor:    Mgr. Eva Valkovičová

Termíny setkání:

2.11., 16.11., 30.11., 7.12., 14.12.2017, 4.1., 18.1., 1.2.,15.2., 1.3.,15.3.,22.3.2018

Vždy ve čtvrtek ve výše uvedených termínech.

 

17.12.
Neděle
Český animovaný film patřil a také stále patří mezi světovou kinematografickou extra třídu. Každý si jistě vzpomene na nezapomenutelné animované filmy a pohádky, například od Karla Zemana. V ...
6.12.
Středa
Úterní dopoledne 5. prosince bylo ve znamení nadílky v podání Mikuláše a jeho družiny. Dvě na sobě nezávislé skupiny navštívily jednotlivé třídy jak na I. stupni, tak i na II. stupni naší školy. Děti...
4.12.
Pondělí
Stejně jako loni a předloni, i letos se v Základní škole Velké Pavlovice uskutečnil v sobotu 2. prosince od 14 do 17 hodin tradiční Den otevřených dveří. Jako každoročně si mohli...
4.12.
Pondělí
V rámci dne otevřených dveří proběhla na druhém stupni výstava výtvarných prací žáků 7. – 9. tříd. Mohli jste si prohlédnout několik výtvarných technik, které si žáci během školního roku...
4.12.
Pondělí
V měsíci listopadu proběhlo na naší ZŠ školní kolo soutěže Bible a my. V  I. kategorii                 ...
1.12.
Pátek
Ve čtvrtek 30. 11. 2017 jsme pro žáky 6. tříd pozvali do naší školy paní Ing. Elišku Krmelovou s certifikovaným programem primární prevence – Etické dílny na téma: „Pohoda a klídek bez tabáčku“. Děti...
27.11.
Pondělí
Dne 22.11. nás navštívili policisté z Městské policie Velké Pavlovice. Uspořádali besedu pro žáky 1. - 3. třídy. Seznámili děti s krizovými situacemi, se kterými se mohou setkat. Vysvětlili jim, jak...
27.11.
Pondělí
V pondělí 13.listopadu se proměnila jedna ze tříd 1. stupně základní školy na besední sál. Za dětmi z 2. - 4. ročníku přijela známá brněnská ilustrátorka a spisovatelka dětských knih, Markéta Vydrová...
24.11.
Pátek
V úterý 21. 11. 2017 proběhlo na naší škole 2. kolo ve sběru starého papíru. Celkem bylo sesbíráno a odevzdáno 12.595,- kg této druhotné suroviny. První stupeň odevzdal 5830,- kg...
24.11.
Pátek
Koně a já U koní jsem vlastně od malička a díky tomu se k nim váže mnoho hezkých, ale i smutných historek. Ta nejdůležitější v mém životě začala, když mi byly tři roky. V zimě...