Aktuality

V úterý 20. března 2018 se uskuteční již čtvrté kolo sběru starého papíru od 7.00 hodin. Sběr můžete odevzdat již v pondělí 19. března před budovu I. stupně základní školy a příslušné množství potom nahlásit u p. uč Bukovské.

Z důvodu nemoci zaměstnanců kuchyně bude provoz školní kuchyně a jídelny uzavřen v době od 19. března do 23. března 2018. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby zajistili svým dětem větší svačiny.

                                                                    Mgr. Michal Rilák, ředitel školy

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 se uskuteční 5. dubna 2018 (čtvrtek)
od 14. 30 – 16. 30 hod. v budově 1. stupně Základní školy
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 2. Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí
s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem, předloží rodný list dítěte a kartu pojištěnce.  

Informace pro rodiče:

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné...

                         

-        nácvik uvolněné ruky

-        trénink koordinačních dovedností

-        čtení s porozuměním

-        zaměřeno na zrakovou a sluchovou percepci

-        předčíselné představy

-        vše hravou formou

Lektor:    Mgr. Eva Valkovičová

Termíny setkání:

2.11., 16.11., 30.11., 7.12., 14.12.2017, 4.1., 18.1., 1.2.,15.2., 1.3.,15.3.,22.3.2018

Vždy ve čtvrtek ve výše uvedených termínech.

 

9.3.
Pátek
Již podruhé se sjela do Velkých Pavlovic padesátka dětí bojovat o medaile na badmintonovém turnaji „Badminton Velké Pavlovice Open“, na který jsou zváni badmintonisté žákovských kategorií z ...
1.3.
Čtvrtek
Dne 27. 2. 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zaznělo 17 básní, které krásně přednesli žáci 1. až 5. tříd. Žáci byli rozděleni do tří kategorií – 0. nesoutěžní kategorie (žáci 1....
1.3.
Čtvrtek
Ve středu 28. února proběhlo již tradičně školní kolo soutěže v recitaci. Zúčastnilo se ho 16 žáků z šestých až osmých tříd.   Výsledky: 3. kategorie 1. místo T. Kaszper, 6.B 2. místo E....
21.2.
Středa
Každý měsíc máme ve školní družině jednu společnou akci pro všechna tři oddělení, např. Hry na sněhu nanečisto, Turnaj ve stolních hrách, Zdravý jídelníček, Netradiční disciplíny v tělocvičně apod....
21.2.
Středa
V úterý 20. února navštívil naši školu pan Zdeněk Roller, který s sebou přivezl mnoho zajímavých hudebních nástrojů, včetně drumbenů. Děti z 1. stupně měly možnost v rámci „...
16.2.
Pátek
Ve středu 31. 1. 2018 se jazykově nadaní žáci mohli zúčastnit školního kola olympiády v anglickém jazyce. Soutěž proběhla v obou kategoriích – mladší (6. a 7. tř.) a starší (8.a 9. tř...
15.2.
Čtvrtek
Ve středu 14. února 2018 se naši žáci Ela Dagidirová (6. A) a Dominik Očenášek (8. A) zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce v Břeclavi. Soutěž proběhla ve dvou částech –...
14.2.
Středa
V letošním školním roce 2017/2018 pořádala Základní škola ve Velkých Pavlovicích   67. ročník okresního kola matematické olympiády. V kategorii 9. ročníků soutěžili nejen žáci základních...
14.2.
Středa
Dne 1. 2. 2018, den před jarními prázdninami, se 15 děvčat z oddílu sportovní gymnastiky zúčastnilo školní olympiády ve Sportovní gymnastice. Gymnastky byly rozděleny do dvou věkových...
1.2.
Čtvrtek
Začátkem ledna proběhl v rámci Kroužku stolního tenisu Novoroční turnaj ve stolním tenisu. Účastnilo se jej 7 žáků. Kluci hráli ve dvou skupinách a vítězové skupin se utkali o 1. místo, druzí ze...