Aktuality

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 se uskuteční 5. dubna 2018 (čtvrtek)
od 14. 30 – 16. 30 hod. v budově 1. stupně Základní školy
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 2. Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí
s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem, předloží rodný list dítěte a kartu pojištěnce.  

Informace pro rodiče:

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné...

Upozorňujeme, že kurzy předškolního vzdělávání budou probíhat již každý týden v těchto termínech:

22.2, 1.3., 8.3., 15.3., 22.3. !

Příští týden (19.2. - 23.2. 2018) odpadají z důvodu lyžařského kursu následující kroužky:

Malý kutil, Florbal, Vaření - p. uč. Bukovská

Gymnastika starší i mladší žákyně  - p.uč. Janů

Sportovní hry p. uč. Svoboda

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                         

v letošním školním roce 2017/2018 zahajujeme základní kurz plaveckého výcviku v Plavecké škole v Hustopečích pro žáky 2. a 3. ročníků.

Výuka plavání proběhne každý čtvrtek od 28. 2. a potrvá do 2. 5. 2018 (celkem10 lekcí po 2 hodinách).                                                                                                                       ...

Vzhledem k tomu, že se lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých tříd naší školy neúprosně blíží, ráda bych poskytla pár informací k odjezdu a jeho přípravě.

Odjezd na kurz je v neděli 18.2. 2018 v 8.00 hodin od budovy I. stupně. Sraz v 7.45 hodin. Lyže budou řádně svázané s hůlkami a pokud je to možné, tak v obalu anebo zabaleno vázání. Při odjezdu každý odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a léky (žáci, kteří je užívají).

Příjezd je v pátek 23.2.2018 mezi 16.00 - 17.00 hodinou, po průjezdu Hustopečemi budeme posílat SMS zprávy.

První jídlo na kurzu je večeře, je tedy dobré si vzít svačinu (s množstvím jídla to ale nepřehánějte!)

Nezapomeňte si přezůvky, jelení lůj na rty a dobrou náladu!

                                                                                Ing. Lenka Bukovská

 

                         

-        nácvik uvolněné ruky

-        trénink koordinačních dovedností

-        čtení s porozuměním

-        zaměřeno na zrakovou a sluchovou percepci

-        předčíselné představy

-        vše hravou formou

Lektor:    Mgr. Eva Valkovičová

Termíny setkání:

2.11., 16.11., 30.11., 7.12., 14.12.2017, 4.1., 18.1., 1.2.,15.2., 1.3.,15.3.,22.3.2018

Vždy ve čtvrtek ve výše uvedených termínech.

 

16.2.
Pátek
Ve středu 31. 1. 2018 se jazykově nadaní žáci mohli zúčastnit školního kola olympiády v anglickém jazyce. Soutěž proběhla v obou kategoriích – mladší (6. a 7. tř.) a starší (8.a 9. tř...
15.2.
Čtvrtek
Ve středu 14. února 2018 se naši žáci Ela Dagidirová (6. A) a Dominik Očenášek (8. A) zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce v Břeclavi. Soutěž proběhla ve dvou částech –...
14.2.
Středa
V letošním školním roce 2017/2018 pořádala Základní škola ve Velkých Pavlovicích   67. ročník okresního kola matematické olympiády. V kategorii 9. ročníků soutěžili nejen žáci základních...
14.2.
Středa
Dne 1. 2. 2018, den před jarními prázdninami, se 15 děvčat z oddílu sportovní gymnastiky zúčastnilo školní olympiády ve Sportovní gymnastice. Gymnastky byly rozděleny do dvou věkových...
1.2.
Čtvrtek
Začátkem ledna proběhl v rámci Kroužku stolního tenisu Novoroční turnaj ve stolním tenisu. Účastnilo se jej 7 žáků. Kluci hráli ve dvou skupinách a vítězové skupin se utkali o 1. místo, druzí ze...
1.2.
Čtvrtek
Dne 31. 1. 2018 se konal další ročník tradičního sportovního klání v sálové kopané O pohár starosty města. Soutěže se letos zúčastnilo celkem sedm tříd z prvního stupně. Po úvodním slovu...
31.1.
Středa
Dne 26. 1. 2018 si žáci čtvrtých a pátých ročníků změřili své síly s žáky sousední školy z Bořetic. Turnaj zahájili nejprve chlapci utkáním ve futsalu, následovaly dívky ve vybíjené a...
31.1.
Středa
Školní kolo biologické olympiády se uskutečnilo dne 26. 1. 2018. V něm si deset mladých biologů nejprve změřilo své síly teoretickým testem a následnou poznávací částí, která prověřila znalost...
30.1.
Úterý
V úterý 23. ledna 2018 proběhlo na základní škole již třetí kolo ve sběru starého papíru. I když proběhlo v čase povánočním, odvezlo se tentokrát jen 8.130 kg této suroviny. První stupeň se...
26.1.
Pátek
Každý rád obdarovává a je rád, když dopřeje někomu radost. Spolek Domino dlouhodobě spolupracuje s rodiči Patričky, a tak i poslední pytle víček od PET lahví v roce 2017 směřovaly do jejich...