Aktuality

Základní škola Velké Pavlovice vyhlašuje fotografickou soutěž na téma Ladovská zima. Během února foťte zasněžené krajiny, zajímavá zákoutí nebo detaily, mrazivé obrazce a útvary, prostě vše, co vás na letošní zimě zaujme. Na začátku března proběhne vyhodnocení a nejhezčí fotografie budete moci zhlédnout na březnové foto výstavě u nás ve škole. Těšíme se na všechny vaše fotografie!

                                                                                                 ...

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2016/2017 zahajujeme základní kurz plaveckého výcviku v Plavecké škole v Hustopečích pro žáky 2. a 3. ročníků. Výuka plavání proběhne každý čtvrtek od 23. 2. 2017 a potrvá do 18. 5. 2017 /celkem 10 lekcí po 2 hodinách /.

Odjezd autobusu: 10.30 h od školy Vel. Pavlovice

Příjezd autobusu: 13.10 h ke škole Vel. Pavlovice

Seznam potřeb na plavecký výcvik: plavky, osuška, ručník, mýdlo, hřeben, kapesník, plážové pantofle. Dívkám s dlouhými vlasy doporučujeme plaveckou čepici. Vše v igelitové tašce označené jménem.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2017/2018

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se uskuteční 6. dubna 2017 (čtvrtek) od 14. 30 – 17. 30 hod. v budově 1. stupně Základní školy Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 2. Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem, předloží rodný list dítěte a kartu pojištěnce.  

Informace pro rodiče:

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný...

Žáci  druhé třídy spolu s třídní paní učitelkou Lucií Novákovou se zapojili do celostátní soutěže SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ a své srdce věnovali svému nemocnému spolužákovi Míšovi.

Až do 31. 3. 2017  můžete všichni dát svůj hlas, který si za své krásné srdce zaslouží.

http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2016/detail/166

 

17.2.
Pátek
V druhé polovině roku 2016 probíhala na Základní škole ve Velkých Pavlovicích ve sportovní hale kompletní rekonstrukce šaten. Šatny, které byly ve velmi špatném stavu (od doby, kdy se...
17.2.
Pátek
Školní kolo biologické olympiády se uskutečnilo dne 13. 2. 2017. Jedenáct mladých biologů nejprve změřilo své síly v teoretickém testu, v němž si soutěžící ověřili své vědomosti o životě v přírodě,...
17.2.
Pátek
Dne 16. 2. 2017 se 16 děvčátek z oddílu sportovní gymnastiky zúčastnilo školní olympiády ve sportovní gymnastice.   V kategorii mladších žákyň se představila děvčata, která začala s...
14.2.
Úterý
V úterý 24. ledna 2017 proběhlo v prostorách ZŠ Velké Pavlovice okresní kolo Matematické olympiády 5. a 9. ročníků.  V kategorii 5. ročníků soutěžilo se třemi matematickými příklady 16 žáků...
13.2.
Pondělí
Od 7. ročníku se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk němčina. Vzhledem k naší poloze - Rakousko je od naší obce „co by kamenem dohodil“ - je znalost německého jazyka skutečně praktická, a...
6.2.
Pondělí
Výcvikový kurz je událost, na kterou se vzpomíná při různých setkáních po ukončení základní školy. Ten letošní proběhl na přelomu měsíců ledna a února v lyžařském středisku Čenkovice v Orlických...
2.2.
Čtvrtek
V pátek 27. ledna 2017 jsme v rámci předmětu Praktické dovednosti navštívili stolařství pana Miroslava Škrobáka ve Velkých Pavlovicích. Žáci 8. ročníku mohli zhlédnout vybavení stolařské dílny,...
1.2.
Středa
Ani v letošním roce jsme nepřerušili tradici turnaje v sálové kopané žáků prvního stupně, O pohár starosty města. Přesto byl poslední lednový den, kdy se turnaj obvykle koná, něčím výjimečný. Zápasy...
31.1.
Úterý
DOMINO je občanský spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Velké Pavlovice. Od začátku založení je naše činnost rozmanitá a ani v loňském roce jsme rozhodně nezaháleli. V říjnu 2016 jsme se zapojili do...
29.1.
Neděle
Povánoční třetí kolo ve sběru starého papíru proběhlo na základní škole ve čtvrtek 26. ledna 2017. Celkem dvě plně naložená auta odvezla skoro deset tun starého papíru. A jak bývá zvykem, žáci...