Aktuality

Žádáme rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu, aby úplatu za školní družinu uhradili nejpozději do konce září!

ZŠ Velké Pavlovice pořádá ve čtvrtek 26. září 2019 I. kolo ve sběru papíru od 7.00 h před budovou I. stupně.

Starý papír můžete přinést již ve středu 25.9. odpoledne a příslušné množství potom nahlásit p. Bukovské.

Výběr přihlášek a úplaty za kroužky SVČ

Přihlášky za kroužky přijímá pouze Ing. Bukovská, peníze pouze p. Klátová!

Přihlášky a peníze za kroužky se budou vybírat ve dnech 9.9. – 20.9. (po – pá) v 7.30 – 7.55 h v přízemí u šaten 1. st. ZŠ.

15.9.
Neděle
Nový kolektiv 25 šesťáků ve středu vyrazil vlakem do Brna, aby si užili společný den ve VIDA! centru. Kromě toho, že si mohli vyzkoušet vystavené exponáty, se zúčastnili i zvukové science show Mr....
2.9.
Pondělí
2. září 2019 nastoupilo do naší školy 29 prvňáčků. Po slavnostním zahájení, kdy je přivítal pan ředitel Michal Rilák, pan starosta Jiří Otřel a za Občanský spolek Domino paní Dagmar Fůkalová, si děti...
26.6.
Středa
V pondělí 24. června 2019 se na sportovním stadionu sešli malí sportovci z 1. stupně Základní školy Velké Pavlovice. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách: vytrvalostní běh, sprint na 50 m, skok...
14.6.
Pátek
V úterý 28. 5. 2019 vyrazily 8. ročníky místní ZŠ na školní výlet do Zlína na 59. ročník Dětského filmového festivalu. Protože jsme měli poměrně nabitý program, vyjížděli jsme brzy ráno. Ve Zlíně nás...
8.6.
Sobota
V pátek 31. 5. se náš čtyřčlenný tým ve složení Františka Náležinská, Štěpán Svatoň, Veronika Urbánková a Adam Samek, všichni ze třetích tříd, vydali do hustopečského bazénu na plavecké závody. Ke...
8.6.
Sobota
Ve středu 5.6.2019 proběhla na naší škole vlastivědná soutěž pro 5. ročník „Rytíř krále Chlodvika“. Naše páťáky reprezentovalo 8 žáků, kteří odpovídali na otázky týkající se naší dávné minulosti. Do...
2.6.
Neděle
Základní škola Velké Pavlovice připravila pro žáky 1. – 6. ročníků netradiční interaktivní dopoledne – branný den. Na programu bylo pět disciplín zaměřených na ochranu zdraví a chování při...