Sběr papíru 1. kolo

Datum: 
Středa, 18. Září 2013 - 7:35

Základní škola uspořádala první kolo ve sběru starého papíru v úterý 17. 
září. Celkem se podařilo sebrat a odevzdat 17988 ,- kilogramů této 
druhotné suroviny. Za školní rok 2013/2014 proběhne 5 kol jako v minulém 
roce a to sice v listopadu, lednu, březnu a posledné potom v květnu. 
Jako odměnou je potom jednodenní výlet pro vítěznou třídu z každého stupně.