Sbíráme starý papír a PET víčka

Datum: 
Středa, 9. Říjen 2013 - 7:35

Rádi bychom Vás pozvali do dalšího ročníku sběrové soutěže pro třídní kolektivy a jednotlivce, kterou vyhlašuje Základní škola Velké Pavlovice na základě dobrých zkušeností se sběrem druhotných surovin. Pro školní rok 2013/2014 jsme opět připravili soutěž ve sběru papíru a  PET víček. Soutěž proběhne celkem v pěti kolech a to v září, listopadu, lednu, březnu a květnu. Pro nejlepší sběrače a tři nejlepší třídní kolektivy z každého stupně bude připravena zajímavá výhra.

 Na I. a na II. stupni ZŠ nejlepší třídní kolektiv obdrží finanční příspěvek na školní výlet ve výši 8.000,-Kč, třída na druhém místě 5.000,-Kč a třída, která se umístí na třetím místě 2.000,-Kč.

  Výše odměn pro letošní rok byla stanovena na základě loňského úspěchu ve sběru starého papíru v rámci okresu Břeclav. Naše škola zvítězila ve všech vyhlášených kategoriích, kde nasbírala nejvíce papíru jak za školu, tak v přepočtu na jednoho žáka. Žákyně školy, Aneta Pleskačová, odevzdala 9380 kg papíru, čímž získala titul nejlepšího sběrače na okrese Břeclav  a výhru, kterou byl luxusní smartphone (fotografie z předání výhry naleznete na adrese: zs.velke-pavlovice.cz).Tuto výhru ji předal p. Chrástka za firmu STAVOSUR Hustopeče.

  Druhou velkou sběratelskou soutěží pro letošní školní rok bude sběr PET víček. Zde oproti loňskému roku budou vyhodnocováni pouze jednotlivci a ne třídní kolektivy. Celkem 10 nejlepších sběračů z celé základní školy obdrží odměny formou dárkových poukazů do řetězce TESCO, kde si bude moci vybrat odměnu dle svého uvážení. Mohu prozradit, že žák na prvním místě obdrží poukázku ve výši 2.000,-Kč, na druhém místě 1.500,-Kč a za třetí místo to bude 1.000,-Kč. Další umístění do desátého místa obdrží poukázku v hodnotě 500,-Kč.

 Samotná PET víčka budou potom odeslána na podporu Terezky Vajbarové z Vrbice na její léčbu v lázních Piešťany.