Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně

Datum: 
Sobota, 16. Únor 2019 - 15:00

Byla jednou jedna knížka,

byla tichá jako myška,

byla zakletá jak víla,

která krásné šaty má.

Jednou náhle promluvila

pod dětskýma očima:

Když už jste mě probudili,

pojďte se mnou

do mých slok,

jak do síťky na motýly,

chytíme si celý rok.

 

(J. V. Svoboda)

 

…… do slok jsme vstoupili společně s dětmi dne 7. 2. 2019 při školním kole recitační soutěže. Zaznělo 19 básní, které krásně přednesli žáci 1. až 5. tříd.

 

Žáci byli rozděleni do tří kategorií – 0. nesoutěžní kategorie (žáci 1. tříd), 1. kategorie (žáci 2.-3. tříd) a 2. kategorie (žáci 4.-5. tříd). Všem recitátorům a recitátorkám patří velká pochvala, zejména benjamínkům soutěže -  žáčkům 1. tříd  a vítězům soutěžních kategorií.

 

Vítězové 1.kategorie: Adéla Paštiková, Veronika Valová, Štěpán Svatoň

Vítězové 2.kategorie: Patrik Paštika, Simon Svrček, Matyáš Havlín

 

                                                                                                          Mgr. Božena  Zborovská