Vyhodnocení sběru starého papíru – I. kolo

Datum: 
Pátek, 15. Září 2017 - 8:00

Na základní škole se stalo již po několik let zvykem začínat nový školní rok velkou akcí, a to sběrem starého papíru. Nebylo tomu jinak ani letos. V  úterý 12. září 2017 proběhlo první kolo ve sběru starého papíru. Tři plně naložená auta od firmy Stavosur odvezla celkem 15 731 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 9267 kilogramy a druhý stupeň potom 6 464 kilogramy.

Celkové hodnocení : 

1. stupeň pořadí tříd

1. místo      2. B             průměr  184,- kg               celkem 3 312 kg

2. místo      5. A             průměr  114,- kg               celkem  2 294 kg

3. místo      4. A             průměr  102,- kg               celkem  1 641 kg       

1. stupeň pořadí jednotlivců

1. místo      Nadyeyeva Diana             2. B             2 440 kg

2. místo      Baloun Antonín Tobiáš    5. A             1 427 kg

3. místo     Svatoň Štěpán                   2. B                642 kg       

2. stupeň pořadí tříd

1. místo    8. B         průměr  363,-kg                   celkem  6544 kg 

2. místo    7. B         průměr   36,- kg                   celkem    616 kg

3. místo     6. B        průměr    28,5 kg                  celkem   427,5 kg  

2. stupeň pořadí jednotlivců

1. místo   Hetsianyn  Hana                8. B             3440,-  kg 

2. místo   Dobšák David                    8. B             2880,- kg

3. místo    Hiclová Barbora               7. B               228,-kg              

A kdo to nestihl nyní, může starý papír odevzdat v II. kole v měsíci listopadu.

                                                                                                       Ing. Lenka Bukovská