Za 1. místo ve sběru starého papíru do BONGA

Datum: 
Pátek, 21. Červen 2013 - 7:45

Žáci sedmé třídy základní školy se stali vítězi školního kola ve 
sběru starého papíru a odměnou jim byl jednodenní výlet do zábavného 
centra BONGO v Brně. Sklouzavky, skákací hrad malý i velký, lezecká 
stěna a další atrakce byly součástí dopoledních radovánek v tomto 
centru.Ani velké teplonám nezkazilo náladu a tak mnozí z nás vypadali, 
jako kdyby právě opustli saunu.