Středisko volného času

Středisko volného času (dále jen SVČ) při Základní škole Velké Pavlovice vzniklo na začátku roku 2009. Svou základnu zbudovalo v prostorách bývalého Domu dětí a mládeže Velké Pavlovice na ulici Bezručova. V současné době pracuje pouze v prostorách Základní školy Velké Pavlovice. Dům dětí a mládeže po sobě zanechal také dobrou tradici práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, na kterou by SVČ chtělo navázat jak pravidelnou činností v kroužcích, jednorázovými akcemi výtvarného i sportovního charakteru, tak víkendovými akcemi a příměstskými tábory. Hlavním cílem SVČ je tedy smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Velkých Pavlovic a blízkého i vzdálenějšího okolí.

Organizační záležitosti a důležité informace

  • kroužky budou probíhat vždy ve stanovený den a čas uvedený v níže uvedené nabídce, místo setkávání bude upřesněno na první informační schůzce
  • činnost kroužků začne první říjnový týden 2017 a budou probíhat do konce května 2018
  • poplatek za kroužek zahrnuje materiálové zabezpečení kroužku a je stanoveno na celý školní rok 2017/2018
  • poplatek za kroužek se platí ročně 100Kč,  badminton 400 Kč.
  • řádně vyplněnou přihlášku a poplatek odevzdejte Ing. Lence Bukovské do konce září - přihlášky můžete odevzdávat každou středu a pátek od 7.30 - 7.45  hodin v základní škole na I.stupni u vchodu (stůl vrátného) - přihlášku mohou odevzdávat i děti.
  • jedna přihláška slouží k zapsání dítěte do jednoho kroužku, pro zapsání do více kroužků vyplňte více přihlášek
  • počet míst v kroužku je omezen (při velkém počtu může být kroužek rozdělen do více skupin, při malém počtu dětí nebude kroužek otevřen), přihlášku stáhnete z webových stránek: zs.velke-pavlovice.cz a www.velke-pavlovice.cz

Ing. Lenka Bukovská

NÁZEV VYUČUJÍCÍ TERMÍN CENA PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ
PONDĚLÍ Badminton Jiří Huslík, Karel Reichmann Po 16.00 - 18.00 1. - 9. třída 400,-- Ing. Bukovská
Stolní tenis Mgr. Jiří Slavík Po 13.45 - 14.45 5. - 9. třída 100,-- Ing. Bukovská
Výtvarný Mgr. Lucie Nováková Po 12.35 - 13.35 1. - 5. třída 100,-- Ing. Bukovská
Úterý Dyslektický Mgr. Dagmar Šmídová Út 13.00 - 14.00 1. - 5. třída 100,-- Ing. Bukovská
Středa Střelecký E. Poulík, J. Pr. - Poulíková St 14.00 - 15.30 3. - 8. třída 100,-- Ing. Bukovská
Badminton Jiří Huslík, Karel Reichmann St 16.00 - 17.00 1. - 9. třída 400,-- Ing. Bukovská
Angličtina hrou Mgr. Vilémína Osičková St 13.00 - 14.00 1. třída 200,-- Ing. Bukovská
Dyslektický Mgr. Dagmar Šmídová St 13.00 - 14.00 1. - 5. třída 100,-- Ing. Bukovská
Francouzsky s úsměvem Mgr. Martina Dobrucká St 13.45 - 14.45 pokročilí 100,-- Ing. Bukovská
Malý kutil Ing. Lenka Bukovská St 13.00 - 14.00 1. - 5. třída 100,-- Ing. Bukovská
Sportovní hry Mgr. Lukáš Svoboda St 13.45 - 14.45 6. - 9. třída 100,-- Ing. Bukovská
Čtvrtek Vaření Ing. Bukovká, Mgr. Veverková Čt 13.45 - 15.00 4. - 6. třída 100,-- Ing. Bukovská
Logopedický Mgr. Božena Zborovká Čt 12.30 - 13.30 1. - 5. třída 100,-- Ing. Bukovská
Gymnastika Mgr. Jaroslava Janů Čt 14.00 - 15.00 1. skupina 100,-- Ing. Bukovská
Gymnastika Mgr. Jaroslava Janů Čt 15.00 - 16.00 2. skupina 100,-- Ing. Bukovská
Pátek Florbal Ing. Lenka Bukovská Pá 13.30 - 15.00 5. - 9. třída 100,-- Ing. Bukovská
Kytara Jan Míchal Pá 14.00 - 15.00 začátečníci 100,-- Ing. Bukovská
Badminton Jiří Huslík, Karel Reichmann Pá 17.00 - 18.30 1. - 9. třída 400,-- Ing. Bukovská