Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Michal Rilák ředitel
Mgr. Halka Buryová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Taťána Hanzálková učitelka I. a II. stupně, výchovná poradkyně
PhDr. Jitka Martincová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. A
Mgr. Dagmar Šmídová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. A
Mgr. Božena Zborovská učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. B
Mgr. Lucie Nováková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. A
Mgr. Eva Drienková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka IV. A
Mgr. Vilemína Osičková učitelka I. stupně, třídní učitelka IV.B
Mgr. Jitka Řádková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka V. A
Mgr. Rudolf Bury učitel I. stupně ZŠ, třídní učitel V. B
Mgr. Lenka Veverková učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VI. A
Mgr. Martina Dobrucká učitelka II. stupně, třídní učitelka VI.B
Mgr. Jiří Slavík učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VII. A
Mgr. Miroslava Kosíková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VII. B
Mgr. Lukáš Svoboda učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VIII. A
Ing. Lenka Bukovská učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VIII.B, vedoucí SVČ
Mgr. Jaroslava Janů učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX. A, metodik prevence
Ing. Jan Novák učitel II. stupně ZŠ
Mgr. Jarmila Balšínková učitelka II. stupně ZŠ
Mgr. Anna Růžičková učitelka II. stupně ZŠ
Mgr. Veronika Prokešová učitelka II. stupně ZŠ
Mgr. Darina Zborovská učitelka I. stupně ZŠ
Jana Valoušková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Martina Handlová asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
Marie Hádlíková asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
Lenka Štefková asistent pedagoga
Mgr. Lenka Kudláčková vychovatelka ŠD
Naďa Forejtová vychovatelka ŠD

Provozní pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Dagmar Klátová administrativní pracovnice
Václav Valoušek školník
Zdenka Hasilová uklízečka
Marie Štefková uklízečka
Petra Otřelová uklízečka
Jitka Šimková uklízečka

Pracovníci školní jídelny

Jméno Pracovní zařazení
Bronislava Jamborová vedoucí školní jídelny
Božena Pilařová hlavní kuchařka
Dana Rehová pomocná kuchařka
Marie Drtilová pomocná kuchařka
Oldřiška Konečná pomocná kuchařka