Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Michal Rilák ředitel
Mgr. Halka Buryová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Taťána Hanzálková učitelka I. a II. stupně, výchovná poradkyně
Mgr. Eva Drienková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. A
Mgr. Jitka Řádková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. B
PhDr. Jitka Martincová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. A
Mgr. Dagmar Šmídová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. A
Mgr. Božena Zborovská učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. B
Mgr. Lucie Nováková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka IV. A
Mgr. Martina Dobrucká učitelka I. a II. stupně, třídní učitelka V.A
Mgr. Vilemína Osičková učitelka I. stupně, třídní učitelka V.B
Mgr. Miroslava Kosíková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VI. A
Mgr. Rudolf Bury učitel I. a II. stupně ZŠ, třídní učitel VI. B
Mgr. Lenka Veverková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VII. A
Mgr. Eva Doležalová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VII.B, metodik prevence
Mgr. Jiří Slavík učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VIII. A
Mgr. Iva Kilianová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VIII.B
Mgr. Lukáš Svoboda učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel IX. A
Ing. Lenka Bukovská učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX.B, vedoucí SVČ
Ing. Jan Novák učitel II. stupně ZŠ
Mgr. Pavla Gerlingerová učitelka II. stupně ZŠ
Mgr. Jaroslava Janů učitelka II. stupně ZŠ - MD
Mgr. Veronika Prokešová učitelka II. stupně ZŠ - MD
Mgr. Darina Zborovská učitelka I. stupně ZŠ - MD
Jana Valoušková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Martina Handlová asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
Marie Hádlíková asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
Lenka Štefková asistent pedagoga
Mgr. Lenka Kudláčková vychovatelka ŠD - MD
Naďa Forejtová vychovatelka ŠD - MD

Provozní pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Dagmar Klátová administrativní pracovnice
Václav Valoušek školník
Zdenka Hasilová uklízečka
Marie Štefková uklízečka
Petra Otřelová uklízečka
Jitka Šimková uklízečka

Pracovníci školní jídelny

Jméno Pracovní zařazení
Bronislava Jamborová vedoucí školní jídelny
Božena Pilařová hlavní kuchařka
Dana Rehová pomocná kuchařka
Marie Drtilová pomocná kuchařka
Oldřiška Konečná pomocná kuchařka