Organizace školního roku 2017/2018

Termíny třídních schůzek a konzultací

11. 9. 2017   16:30 pondělí tř. schůzky
13. 11. 2017 16:00 - 18:00 pondělí tř. schůzky + konzultace s vyučujícími
4. 1. 2018 15:00 - 16:30 čtvrtek konzultace s vyučujícími
9. 4. 2018 16:00 - 18:00 pondělí tř. schůzky + konzultace s vyučujícími
31. 5. 2018 15:00 - 16:30 čtvrtek konzultace s vyučujícími

Organizace školního roku 2017/2018

4. 9. 2017 pondělí

zahájení školního roku (2. - 9. ročník v 7:55 ve třídách,

1. třída v 9:00 v učebně zeměpisu)

26. 10. - 27. 10. 2017 čtvrtek - pátek podzimní prázdniny
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 sobota - úterý vánoční prázdniny
3. 1. 2018 středa zahájení vyučování
31. 1. 2018 středa konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
2. 2. 2018 pátek jednodenní pololetní prázdniny
5. 2. - 11. 2. 2018 pondělí - neděle jarní prázdniny
29. 3. - 30. 3. 2018 čtvrtek - pátek velikonoční prázdniny
29. 6. 2018 pátek ukončení školního roku 2017/2018, vydání vysvědčení
30.6. - 31. 8. 2018 sobota - pátek hlavní prázdniny
3. 9. 2018 pondělí zahájení školního roku 2018/2019