Organizace školního roku 2018/2019

Termíny třídních schůzek a konzultací

10. 9. 2018   16:30 pondělí tř. schůzky
12. 11. 2018  16:00 - 18:00 pondělí tř. schůzky + konzultace s vyučujícími
7. 1. 2019 15:00 - 16:30 pondělí konzultace s vyučujícími
8. 4. 2019 16:00 - 18:00 pondělí tř. schůzky + konzultace s vyučujícími
3. 6. 2019 15:00 - 16:30 pondělí konzultace s vyučujícími

Organizace školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 pondělí

zahájení školního roku (2. - 9. ročník v 7:55 ve třídách,

1. třída v 9:00 v malé tělocvičně)

29. 10. - 30. 10. 2018 pondělí - úterý    podzimní prázdniny
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 sobota - středa vánoční prázdniny
3. 1. 2019 čtvrtek zahájení vyučování
31. 1. 2019 čtvrtek konec 1. pololetí, vydání vysvědčení
1. 2. 2019 pátek jednodenní pololetní prázdniny
11. 2. - 17. 2. 2019 pondělí - neděle jarní prázdniny
18. 4. - 19. 4. 2019 čtvrtek - pátek velikonoční prázdniny
28. 6. 2019 pátek ukončení školního roku 2018/2019, vydání vysvědčení
29.6. - 30. 8. 2019 sobota - pátek hlavní prázdniny
2. 9. 2019 pondělí zahájení školního roku 2019/2020