Provoz školní družiny ve dnech 18.11. - 20.11.2020

Školní družina bude v provozu pro 1. a 2. ročníky od 18.11. do 20. 11. do 15.00 h. Ranní družina tento týden nebude!