Úkoly pro žáky 30.3. - 5.4.2020

Milí žáci a rodiče,

v tomto příspěvku najdete úkoly pro období od 30.3. do 5.4. 2020. Na období od 26.3  do 29.3. nebyly nové úkoly zadány, aby měly děti čas vše v klidu dokončit.

Úkoly si rozdělte podle vašeho uvážení a časových možností na celý týden, není třeba a ani žádoucí dělat vše najednou. Pokud pošlete vypracované úkoly do konce týdne (neděle), budou považovány za splněné.

Nová zadání práce budou zveřejňována na těchto webových stránkách vždy během pátku na další týden.

Pokud se vám nepovede spustit odkaz na webové stránky učitelů přímo z níže vložených materiálů, přepište si adresu webových stránek do prohlížeče. V případě dotazů a nejasností v učivu se obracejte na svoje učitele.

Přejeme všem hodně zdraví, rodičům pevné nervy a trpělivost a dětem, aby se jim práce dařila.

POZOR!!! Změna adresy webových stránek p.uč. Nováka! Nová adresa: 

http://ing-jan-novak.cz