Úkoly pro žáky 6.4. - 8. 4.

Milí žáci a rodiče, 

zde najdete práci na období od 6.4. do 8.4. Tento týden budete plnit úkoly pouze z hlavních předmětů: českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Na vypracování máte opět čas do 12.4. (neděle).

Učivo zadané v předchozích týdnech v ostatních vyučovacích předmětech si v klidu dokončete, pokud jste něco nestihli.

V případě nejasností, dotazů, potřeby konzultací se obracejte na svoje učitele.

Přejeme vám i vašim rodičům krásné a hlavně klidné prožití velikonočních svátků, i když se budou jistě nést ve zcela jiném duchu, než jsme byli zvyklí.