Výdej obědů v týdnu od 18.11. do 20.11.2020

Výdej obědů pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ bude probíhat od 11.15 h do 12.45 h podle harmonogramu (žáci s ním budou seznámeni prostřednictvím třídních učitelů a vychovatelů ŠD).

Výdej obědů pro zaměstnance ZŠ 12.45 h - 13.45 h.

Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 11.00 h do 14.00 h do jídlonosičů (prázdné jídlonosiče označené čipem je třeba odevzdat do 8.00 hodin na vozík před kancelář ŠJ).