Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

formuláře si můžete vytisknout a vyplnit před zápisem a přinést do školy k zápisu, nebo je dostanete a vyplníte přímo ve škole. Pokud půjde Vaše dítě k řádnému zápisu, budete vyplňovat přihlášku a zápisní list. Ti z Vás, kteří budou žádat o odklad, vyplní jen žádost o odklad.