Přípravný kurz „Školička“ 2019

Datum: 
Pondělí, 27. Květen 2019 - 7:30

I v letošním roce proběhl přípravný kurz pro budoucí žáky 1. třídy.  Před vstupem do základní školy by mělo být dítě pro školu zralé a připravené tak, aby bez velkých potíží zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud bude připraveno. Rodiče by této přípravě měli věnovat velkou pozornost.

 Cílem setkání je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní a seznámení se s jejím prostředím.

 V jednotlivých hodinách se děti seznámily s činnostmi, které jsou předpokladem k úspěšnému startu v prvním ročníku.

 Rodiče se aktivně účastnili a získali tak náměty pro práci se svými dětmi. Názorně viděli, jak s dítětem rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, orientaci v prostoru, zrakové a sluchové vnímání a další potřebné schopnosti a dovednosti. Děti se učily samostatně pracovat, soustředit se, dokončit úkol a rodiče je v dané aktivitě podporovali. Na závěr celého kurzu děti dostaly odměnu a velikou jedničku.       

                                                                                                   

                                                                                                         Mgr. Jitka Řádková