Školní psycholog

Vážení rodiče, milí žáci,

ve školním roce 2015/2016 máte možnost využívat služeb psychologa jako externího člena Školního poradenského pracoviště.

ZŠ Velké Pavlovice navázala externí spolupráci s poradenským psychologem pracujícím v PPP Hodonín - Mgr. Janou Pláteníkovou. Důvodem je rozšíření nabídky služeb ŠPP (Školního poradenského pracoviště), rychlá dostupnost služby a také vzrůstající poptávka po psychologickém poradenství na škole. Služby psychologa mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové školy. Psycholog není denně přítomen v budově školy, ale je možné si předem domluvit konzultaci v odpoledních hodinách, která bude probíhat v kanceláři výchovné poradkyně, ve 2. patře ZŠ Velké Pavlovice.

Něco o mně:

Ve školním a poradenském prostředí pracuji od roku 2008. Neustále se v této oblasti práce (s dětmi ve věku od 3 do 18 let) vzdělávám a snažím se rozšiřovat nabídku svých služeb pro rodiče, žáky i pedagogy.

V rámci mé práce se stále více potvrzuje, že spolupráce a jednotnost jsou často ty klíčové při řešení mnoha obtíží u dětí, ale i v rámci kolektivů a rodiny.

Co můžete ode mne očekávat:

Ochotu, informace, vyslechnutí, čas jen pro vás, cesty a možnosti, které můžete využít při řešení výukových, výchovných, vztahových a osobních obtíží.

Psycholog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Co spíše ode mne neočekávejte:

Diagnostiku formou testování- ta spadá především do kompetencí PPP (pedagogicko-psychologické poradny), dále ji provádějí kliničtí psychologové, psychiatrové, SPC (speciálně-pedagogická centra) a SVP (střediska výchovné péče). Vzhledem k tomu, že pokud ve škole dítě vyšetřím, stejně podstupuje v těchto zařízeních vyšetření většinou znovu. Pokládám to za zbytečně opakovanou zátěž pro dítě. Navíc by Vaše dítě absolvovalo stejné testové metody vícekrát za sebou, což by zkreslovalo výsledky.

Nečekejte také, že dostanete rychlé řešení, které nebude stát alespoň trochu úsilí a energie. Představy o pětiminutovém hovoru na téma vašich obtíží také hoďte za hlavu. Aby bylo poradenství k něčemu, nestačí krátký hovor na chodbě školy, ale opravdu je třeba jedna a více konzultací. Proto je třeba se na konzultaci objednat- vyhradit si čas.

Co mohu dětem a rodičům nyní nabídnout:

-          poradenství v oblasti výchovných, výukových a osobních potíží dítěte - hledáme cesty k efektivnímu učení, ke zvládání různých situací a regulaci emocí (strach, úzkost, deprese, vztek apod.), někdy je třeba vyhledat dalšího odborníka

-          prevenci -

-př. SCREENING u dětí v prvních třídách (informace pro rodiče o možnostech, jak dítě rozvíjet a rizika v počátcích výuky čtení a psaní snížit).

-          besedy pro rodiče, programy pro děti dle možností a potřeb školy

Než za mnou jdete, co je dobré vědět:

-          chci podpořit touto cestou všechny, kteří vyhledají školní poradenské pracoviště nebo jinou odbornou pomoc – je dobře, že k nám jdete – často stačí jednoduchý návod, informace navíc, které nás mnohdy při každodenním rodičovství a náplni našeho dne nenapadnou.  Někdy Vám rozhovor pomůže jen ujasnit si to, co už sami dobře víte, jen bylo třeba vše otevřít a probrat.

-          čas konzultací je většinou maximálně cca 45-60 minut (tedy jednu výukovou hodinu- výjimečně déle) konzultaci doporučuji vždy předem telefonicky, emailem nebo osobně domluvit

-          v případě nutnosti je možné se domluvit i na jiném termínu a čase

-          ujasněte si, co chcete u mne probírat a s čím přicházíte- zda jsou to výukové obtíže, výchovné obtíže, projevy chování Vašeho dítěte, jeho emoční prožívání a reakce v některých situacích, Vaše obtíže apod.

-          pokud chcete řešit výukové obtíže- je dobré vzít sešit vašeho dítěte, nebo ukázky jeho práce, popřípadě předem napsat či sdělit, co chcete řešit, abych si vyžádala materiály od třídního učitele, často je třeba předvést přímo postup- jak se dítě učí, jak se s dítětem učíte Vy (u těch mladších), popsat prostředí, kde se učí apod.

-          ne vždy je nutná přítomnost dítěte na konzultaci, někdy je to však žádoucí (je to i na vašem posouzení situace)- přítomnost dítěte může být až na následné konzultaci

-          někdy Vám můžu doporučit dalšího odborníka, který by byl pro řešení Vaší situace vhodný

Kontakt

tel.: 603 588 944  e-mail: ppp.platenikova@seznam.cz

Konzultace vždy předem telefonicky, e-mailem, nebo osobně domluvit