3.A, 3.B – TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Datum: 
Pondělí, 9. Prosinec 2013 - 16:45

Hodiny čtení u třeťáků zpestřila stará televize. Děti jsou zkoušeny ze čtení formou „vysílání v televizi“, kdy sedí za obrazovkou a snaží se krásně, výrazně, hlasitě a bez chyb číst, stejně jako televizní hlasatelé. Žáci jsou vtipnou a zábavnou formou motivováni k lepšímu čtenářskému výkonu.

Mgr. Lucie Nováková, Mgr. Eva Drienková