Harmonogram

Termíny pedagogických porad pro školní rok 2021/2022

26. 8. 2021 9.00 hod. zahajovací porada
15. 11. 2021 13.45 hod. porada za 1. čtvrtletí
24. 1. 2022 13.45 hod. pololetní porada
11. 4. 2022 13.45 hod. porada za 3. čtvrtletí
22. 6. 2022 13.45 hod. závěrečná porada

Termíny tídních schůzek a konzultací pro školní rok 2021/2022

20. 9. 2021 16.00 hod. úvodní třídní schůzky
15. 11. 2021 16.00 - 17.30 hod. třídní schůzky + konzultace s vyučujícími
6. 1. 2022 15.30 - 17.00 hod. konzultace s vyučujícími
11. 4. 2022 16.00 - 17.30 hod. třídní schůzky + konzultace s vyučujícími
2. 6. 2022 15.30 - 17.00 hod. konzultace s vyučujícími

Organizace školního roku 2021/2022

1. 9. 2021 (středa) zahájení školního roku

7.55 hodin - 2. - 9. ročník v kmenových třídách

9.00 hodin -1. ročník ve třídách 1. A a 1. B - budova 1. stupně ZŠ 1. patro

27. 10. - 29. 10. 2021 podzimní prázdniny
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 vánoční prázdniny
3. 1. 2022 zahájení vyučování
31. 1. 2022

konec 1. pololetí (vydání vysvědčení)

4. 2. 2022 pololetní prázdniny
7. 3. - 13. 3. 2022 jarní prázdniny
14. 4. - 15. 4. 2022 velikonoční prázdniny a tzv. ostatní svátek
30. 6. 2022 ukončení školního roku (vydání vysvědčení)
1. 7. - 31. 8. 2022 hlavní (letní prázdniny)
1. 9. 2022 zahájení školního roku 2022/2023Všechny harmonogramy