Harmonogram

Termíny pedagogických porad pro školní rok 2020/2021

24. 8. 2020 9.00 hod. zahajovací porada
9. 11. 2020 13.45 hod. porada za 1. čtvrtletí
25. 1. 2021 13.45 hod. pololetní porada
12. 4. 2021 13.45 hod. porada za 3. čtvrtletí
21. 6. 2021 13.45 hod. závěrečná porada

Termíny tídních schůzek a konzultací pro školní rok 2020/2021

21. 9. 2020 16.00 hod. úvodní třídní schůzky
9. 11. 2020 16.00 - 17.30 hod. třídní schůzky + konzultace s vyučujícími
6. 1. 2021 15.30 - 17.00 hod. konzultace s vyučujícími
12. 4. 2021 16.00 - 17.30 hod. třídní schůzky + konzultace s vyučujícími
2. 6. 2021 15.30 - 17.00 hod. konzultace s vyučujícími

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 (úterý) zahájení školního roku

7.55 hodin - 2. - 9. ročník v kmenových třídách

9.00 hodin -1. ročník ve třídách 1. A a 1. B - budova 1. stupně ZŠ 1. patro

29. 10. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 vánoční prázdniny
4. 1. 2021 zahájení vyučování
28. 1. 2021

konec 1. pololetí (vydání vysvědčení)

29. 1. 2021 pololetní prázdniny
22. 2. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny
1. 4. - 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny a tzv. ostatní svátek
30. 6. 2021 ukončení školního roku (vydání vysvědčení)
1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní (letní prázdniny)
1. 9. 2021 zahájení školního roku 2021/2022Všechny harmonogramy