Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Michal Rilák ředitel školy
Mgr. Halka Buryová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Taťána Hanzálková učitelka I. a II. stupně, výchovná poradkyně
Mgr. Eva Bednářová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I.A
Mgr. Martina Dobrucká učitelka I. stupně, třídní učitelka I.B
PhDr. Jitka Martincová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. A
Mgr. Lucie Nováková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II.B
Mgr. Dagmar Šmídová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. A
Mgr. Božena Zborovská učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. B
Mgr. Eva Drienková vedoucí učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka IV. A
Mgr. Jitka Řádková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka IV. B
Mgr. Vilemína Osičková učitelka I. stupně, třídní učitelka V.A
Mgr. Petr Hanzálek učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VI.A
Mgr. Veronika Ryzá učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VI.B
Ing. Lenka Bukovská učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VII.A, vedoucí SVČ
Mgr. Jiří Slavík učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VII.B
Mgr. Veronika Prokešová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VIII.A
Mgr. Miroslava Kosíková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX. A
Mgr. Lukáš Svoboda učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel IX.B
Mgr. Jaroslava Stávková učitelka II. stupně ZŠ, metodik prevence
Mgr. Rudolf Bury učitel I. i II. stupně ZŠ, metodik prevence
Mgr. Lenka Veverková učitelka I. a II. stupně ZŠ
Ing. Pavel Hanzálek učitel II. stupně ZŠ
Lenka Štefková asistent pedagoga
Barbora Fríbová asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
Miroslava Lovečková asistent pedagoga
Marie Banková asistent pedagoga
Naďa Forejtová vychovatelka ŠD
Marie Hádlíková vychovatelka ŠD
Mgr. Lenka Kudláčková vychovatelka ŠD - MD

Provozní pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Dagmar Klátová administrativní pracovnice
Václav Valoušek školník
Zdenka Hasilová uklízečka
Marie Štefková uklízečka
Jitka Šimková uklízečka
Hana Hovězáková uklízečka

Pracovníci školní jídelny

Jméno Pracovní zařazení
Bronislava Jamborová vedoucí školní jídelny
Božena Pilařová hlavní kuchařka
Martina Straková kuchařka
Dana Rehová pomocná kuchařka
Oldřiška Konečná pomocná kuchařka
Anna Havlíková pomocná kuchařka, uklizečka