Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Michal Rilák ředitel školy
Mgr. Halka Buryová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Taťána Hanzálková učitelka I. a II. stupně, výchovná poradkyně
Mgr. Eva Drienková vedoucí učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. A
Mgr. Jitka Řádková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. B
Mgr. Dagmar Šmídová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. A
Mgr. Renata Popovská učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. B
Mgr. Eva Bednářová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. A
Mgr. Martina Dobrucká učitelka I. a II. stupně, třídní učitelka III. B
PhDr. Jitka Martincová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka IV. A
Mgr. Lucie Nováková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka IV. B
Mgr. Eva Mokrá učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka V. A
Mgr. Rudolf Bury učitel I. stupně ZŠ, metodik prevence, třídní učitel V. B
Mgr. Veronika Prokešová učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VI. A
Mgr. Lukáš Svoboda učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VI. B
Mgr. Lenka Veverková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VII. A
Mgr. Petr Hanzálek učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VIII. A
Mgr. Jaroslava Stávková učitelka II. stupně ZŠ, metodik prevence, třídní učitelka VIII. B
Ing. Lenka Bukovská učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX. A, vedoucí SVČ
Mgr. Jiří Slavík učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel IX. B
Mgr. Vilemína Osičková učitelka I. a II. stupně
Ing. Pavel Hanzálek učitel I. a II. stupně ZŠ, koordinátor ICT
Mgr. Ludmila Ratajská učitelka II. stupně ZŠ
Mgr. Tereza Veiglová učitelka II. stupně ZŠ
Lenka Štefková asistent pedagoga
Marie Banková asistent pedagoga
Klára Horáčková asistent pedagoga
Marika Konečná asistent pedagoga
Jana Kosíková asistent pedagoga
Bc. Petra Otřelová asistent pedagoga
Barbora Fríbová vychovatelka ŠD
Naďa Forejtová vychovatelka ŠD
Marie Hádlíková vychovatelka ŠD
Mgr. Veronika Ryzá učitelka II. stupně ZŠ - MD
Mgr. Lenka Kudláčková vychovatelka ŠD - MD

Provozní pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Dagmar Klátová administrativní pracovnice
Milan Rozsypal školník
Zdenka Hasilová uklízečka
Marie Štefková uklízečka
Jitka Šimková uklízečka
Michaela Kallusová uklizečka

Pracovníci školní jídelny

Jméno Pracovní zařazení
Bronislava Jamborová vedoucí školní jídelny
Božena Sadílek Pilařová hlavní kuchařka
Martina Straková kuchařka
Dana Rehová pomocná kuchařka
Oldřiška Konečná pomocná kuchařka
Irena Nováková pomocná kuchařka