Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Michal Rilák ředitel školy
Mgr. Halka Buryová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Taťána Hanzálková učitelka I. a II. stupně, výchovná poradkyně
Mgr. Dagmar Šmídová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. A
Mgr. Božena Zborovská učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. B
Mgr. Eva Drienková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. A
Mgr. Jitka Řádková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. B
PhDr. Jitka Martincová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. A
Mgr. Vilemína Osičková učitelka I. stupně, třídní učitelka IV.A
Mgr. Martina Dobrucká učitelka I. a II. stupně, třídní učitelka IV.B
Mgr. Lucie Nováková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka V. A
Mgr. Rudolf Bury učitel I. stupně ZŠ, třídní učitel V. B, metodik prevence
Mgr. Veronika Prokešová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VI.A
Mgr. Miroslava Kosíková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VII. A
Mgr. Lukáš Svoboda učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VII.B
Mgr. Lenka Veverková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VIII. A
Mgr. Eva Doležalová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VIII.B, metodik prevence
Mgr. Jiří Slavík učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel IX. A
Mgr. Iva Kilianová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX.B
Ing. Lenka Bukovská učitelka II. stupně ZŠ, vedoucí SVČ
Ing. Jan Novák učitel II. stupně ZŠ
Mgr. Veronika Michnová učitelka II. stupně ZŠ
Lenka Štefková asistent pedagoga
Barbora Fríbová vedoucí vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Naďa Forejtová vychovatelka ŠD
Marie Hádlíková vychovatelka ŠD
Mgr. Jaroslava Janů učitelka II. stupně ZŠ - MD
Mgr. Darina Zborovská učitelka I. stupně ZŠ - MD
Mgr. Lenka Kudláčková vychovatelka ŠD - MD

Provozní pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Dagmar Klátová administrativní pracovnice
Václav Valoušek školník
Zdenka Hasilová uklízečka
Marie Štefková uklízečka
Jitka Šimková uklízečka
Hana Hovězáková uklízečka

Pracovníci školní jídelny

Jméno Pracovní zařazení
Bronislava Jamborová vedoucí školní jídelny
Božena Pilařová hlavní kuchařka
Martina Straková kuchařka
Dana Rehová pomocná kuchařka
Oldřiška Konečná pomocná kuchařka