Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Michal Rilák ředitel školy
Mgr. Halka Buryová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Taťána Hanzálková učitelka I. a II. stupně, výchovná poradkyně
Mgr. Dagmar Šmídová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. A
Lenka Štefková učitelka I. stupně, třídní učitelka I.B
Mgr. Eva Bednářová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II.A
Mgr. Martina Dobrucká učitelka I. stupně, třídní učitelka II.B
PhDr. Jitka Martincová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. A
Mgr. Lucie Nováková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III.B
Mgr. Vilemína Osičková učitelka I. stupně, třídní učitelka IV.A
Mgr. Rudolf Bury učitel I. stupně ZŠ, metodik prevence, třídní učitel IV.B
Mgr. Eva Drienková vedoucí učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka V. A
Mgr. Jitka Řádková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka V. B
Mgr. Lenka Veverková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VI.A
Mgr. Petr Hanzálek učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VII.A
Mgr. Jaroslava Stávková učitelka II. stupně ZŠ, metodik prevence, třídní učitelka VII.B
Ing. Lenka Bukovská učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VIII.A, vedoucí SVČ
Mgr. Jiří Slavík učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VIII.B
Mgr. Veronika Prokešová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX.A
Mgr. Miroslava Kosíková učitelka I. a II. stupně ZŠ
Mgr. Lukáš Svoboda učitel II. stupně ZŠ
Ing. Pavel Hanzálek učitel II. stupně ZŠ
Mgr. Ludmila Ratajská učitelka II. stupně ZŠ
Marie Banková asistent pedagoga
Klára Horáčková asistent pedagoga
Marika Konečná asistent pedagoga
Jana Kosíková asistent pedagoga
Bc. Jana Kurdiovská asistent pedagoga
Bc. Petra Otřelová asistent pedagoga
Barbora Fríbová vychovatelka ŠD
Naďa Forejtová vychovatelka ŠD
Marie Hádlíková vychovatelka ŠD
Mgr. Veronika Ryzá učitelka II. stupně ZŠ - MD
Mgr. Lenka Kudláčková vychovatelka ŠD - MD

Provozní pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Dagmar Klátová administrativní pracovnice
Václav Valoušek školník
Zdenka Hasilová uklízečka
Marie Štefková uklízečka
Jitka Šimková uklízečka
Hana Hovězáková uklízečka

Pracovníci školní jídelny

Jméno Pracovní zařazení
Bronislava Jamborová vedoucí školní jídelny
Božena Pilařová hlavní kuchařka
Martina Straková kuchařka
Dana Rehová pomocná kuchařka
Oldřiška Konečná pomocná kuchařka
Irena Nováková pomocná kuchařka