Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Mgr. Michal Rilák ředitel školy
Mgr. Halka Buryová zástupkyně ředitele školy
Mgr. Taťána Hanzálková učitelka I. a II. stupně, výchovná poradkyně
PhDr. Jitka Martincová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I. A
Mgr. Lucie Nováková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka I.B
Mgr. Dagmar Šmídová učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. A
Mgr. Božena Zborovská učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka II. B
Mgr. Eva Drienková vedoucí učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. A
Mgr. Jitka Řádková učitelka I. stupně ZŠ, třídní učitelka III. B
Mgr. Vilemína Osičková učitelka I. stupně, třídní učitelka IV.A
Mgr. Rudolf Bury učitel I. stupně ZŠ, třídní učitel V. A, metodik prevence
Mgr. Martina Dobrucká učitelka I. a II. stupně, třídní učitelka V.B
Mgr. Eva Bednářová učitelka I. stupně ZŠ
Ing. Lenka Bukovská učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VI.A, vedoucí SVČ
Mgr. Jiří Slavík učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VI.B
Mgr. Veronika Prokešová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka VII.A
Mgr. Miroslava Kosíková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka VIII. A
Mgr. Lukáš Svoboda učitel II. stupně ZŠ, třídní učitel VIII.B
Mgr. Lenka Veverková učitelka I. a II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX. A
Mgr. Eva Doležalová učitelka II. stupně ZŠ, třídní učitelka IX.B, metodik prevence
Mgr. Veronika Michnová učitelka II. stupně ZŠ
Ing. Pavel Hanzálek učitel II. stupně ZŠ
Bc. Petr Hanzálek učitel II. stupně ZŠ
Lenka Štefková asistent pedagoga
Barbora Fríbová asistent pedagoga
Miroslava Lovečková asistent pedagoga
Jiřina Vlahová asistent pedagoga
Marie Banková asistent pedagoga
Naďa Forejtová vychovatelka ŠD
Mgr. Lenka Kudláčková vychovatelka ŠD
Marie Hádlíková vychovatelka ŠD
Mgr. Jaroslava Janů učitelka II. stupně ZŠ - MD
Mgr. Darina Zborovská učitelka I. stupně ZŠ - MD

Provozní pracovníci

Jméno Pracovní zařazení
Dagmar Klátová administrativní pracovnice
Václav Valoušek školník
Zdenka Hasilová uklízečka
Marie Štefková uklízečka
Jitka Šimková uklízečka
Hana Hovězáková uklízečka

Pracovníci školní jídelny

Jméno Pracovní zařazení
Bronislava Jamborová vedoucí školní jídelny
Božena Pilařová hlavní kuchařka
Martina Straková kuchařka
Dana Rehová pomocná kuchařka
Oldřiška Konečná pomocná kuchařka
Anna Havlíková pomocná kuchařka, uklizečka