Školní jídelna

Systém pro objednávání jídel

Jídelní lístek 2021 - od 18.10. do 22.10.

Jídelníček sestavil/a: 
Jídelníček schválil/a: 

Dle doporučení vycházejících z Manuálu MŠMT dočasně upravujeme jídelní lístek na 1 jídlo (na 14 dní) z důvodů organizačních, provozních a hygienických. Pak bude provoz obnoven.

Odběr oběda pro nemocné dítě

Podle platné vyhlášky má nemocné dítě nárok na odběr oběda pouze první den nemoci. Tyto obědy se vydávají do řádně označených jídlonosičů s čipem. Jídlonosič s čipem je třeba odevzdat ráno od 7.00 do 8.00 hodin na vozík před kancelář vedoucí ŠJ a vyzvednout si ho od 11.00 do 14.00 hodin. Vstup do jídelny je zakázán!

Objednávky obědů přes internet

Své přístupové údaje pro internetové objednávání obědů získáte u vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna při ZŠ Velké Pavlovice

  • Telefon: 519 428 491
  • Vedoucí: Bronislava Jamborová
  • Kontakt: jamborova [at] zspavlovice.cz

Způsob placení obědů

V hotovosti ve dnech:

Pondělí 7:00 - 8:00 11:15 - 14:15
Úterý 7:00 - 8:00
Středa 7:00 - 8:00 11:15 - 14:15
Čtvrtek 7:00 - 8:00
Pátek 7:00 - 8:00 11:15 - 14:00
  • Přestávka: 11:00 - 11:15

Převodem:

  • Na účet u České spořitelny číslo: 20036-1385530399/0800
  • Variabilní symbol sdělí vedoucí jídelny.

Ceny obědů

záci do 6 let 23 Kč / oběd
žáci 7 - 10 let 24 Kč / oběd
žáci 11 - 14 let 27 Kč / oběd
žáci 15 a více let 30 Kč / oběd
zaměstnanci ZŠ a Gymnázia 34 Kč / oběd
cizí strávníci 68 Kč / oběd

Personalistika:

Vedoucí ŠJ: Bronislava Jamborová
Vedoucí kuchařka: Božena Pilařová
Kuchařka: Martina Straková
Pomocné kuchařky: Dana Rehová, Oldřiška Konečná

                                       

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VELKÉ PAVLOVICE

Všechny jídelníčky