Aktuality

Červenec: 

08. 7. 2021                              8.00 - 11.00 hod.

12. 7. – 16. 7. 2021                 8.00 - 11.00 hod.

Srpen:

19. 8. 2021                          8.00 - 11.00 hod.

26. 8. - 31.8. 2021               8.00 - 11.00 hod.

Telefonní kontakt: 775 564 024

Oznamujeme, že od 1.9.2021 bude navýšena cena oběda o 1 Kč v následujících kategoriích takto:

  • žáci 7 - 10 let = z 24 Kč na 25
  • žáci 11 - 14 let = z 27 Kč na 28
  • žáci a studenti 15 a více let = z 30 Kč na 31 Kč.

U cizích strávníků se navyšuje cena o 4 Kč - z 68 Kč na 72 Kč.

Dále žádáme rodiče žáků ZŠ a rodiče studentů gymnázia, aby od 1.9. 2021 posílali platby za stravné na účet ŠJ, který jim byl přidělen. Platby hotově budou možné jen výjimečně a po domluvě s vedoucí ŠJ a ve vyhrazené hodiny.

7.6.
Pondělí
V úterý 1. 6. 2021 na Den dětí byli letošní prvňáčci pasováni na čtenáře. Splnili zajímavý úkol, ukázali paním učitelkám, že umí pěkně číst a potom je mohl „pan král“ pasovat na čtenáře....
17.5.
Pondělí
                   Vyhodnocení sběru starého papíru – 4. kolo školní rok 2020/2021 Čtvrté kolo ve sběru...
6.4.
Úterý
Dejte mi pevný bod... Prezentaci jako nástroj ke sdělování informací zná v této době již každý žák. Řada učitelů ji využívá ve výuce. Také žáci se učí, jaká pravidla je potřeba dodržet při sestavení...
27.2.
Sobota
  Třetí kolo proběhlo netradičně v únoru a bylo zatím ze všech nejúspěšnější. Tři plně naložená auta odvezla celkem  8 366 kg starého papíru. První stupeň se na tomto množství podílel...
8.12.
Úterý
„Svatý Mikuláš z Myry byl biskup, který byl už za svého života oblíbený mezi lidmi a proslul svojí štědrostí k potřebným. Je uctíván mimo jiné i jako patron dětí. Oslava jeho svátku je...
1.12.
Úterý
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 proběhlo druhé kolo ve sběru starého papíru. Dvě plně naložená auta odvezla celkem 5 335,5 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 3 995,5 kilogramy a druhý...
27.11.
Pátek
Ve středu 25.11.2020 čekalo na žáky 1. ročníku velké překvapení. Ředitel školy Mgr. Michal Rilák dětem předal Slabikáře. Po splnění zábavných úkolů na děti čekala sladká odměna – dort. Přejeme dětem...
12.10.
Pondělí
Doba letních prázdnin utekla jako voda a pro všechny děti školou povinné nastal začátek nového školního roku. Brána školy se otevřela a současně s ní pro naše nejmladší děti i školní družina. Ve...
6.10.
Úterý
V základní škole se stalo již po několik let zvykem začínat školní rok vždy velkou akcí, a to sběrem starého papíru. Nebylo tomu jinak i letos. Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhlo první kolo ve...
6.10.
Úterý
V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do naší Základní školy Velké Pavlovice 32 prvňáčků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka Martincová a ...