Aktuality

Oznamujeme, že od 1.9.2021 bude navýšena cena oběda o 1 Kč v následujících kategoriích takto:

  • žáci 7 - 10 let = z 24 Kč na 25
  • žáci 11 - 14 let = z 27 Kč na 28
  • žáci a studenti 15 a více let = z 30 Kč na 31 Kč.

U cizích strávníků se navyšuje cena o 4 Kč - z 68 Kč na 72 Kč.

Dále žádáme rodiče žáků ZŠ a rodiče studentů gymnázia, aby od 1.9. 2021 posílali platby za stravné na účet ŠJ, který jim byl přidělen. Platby hotově budou možné jen výjimečně a po domluvě s vedoucí ŠJ a ve vyhrazené hodiny.

Poslední kolo sběru starého papíru se uskuteční ve středu 23.6.2021 od 7 hodin před budovou I. stupně. Sběr můžete dovézt již v úterý 22.6. od 17.00 do 19.00 hodin. V tuto dobu zde bude přítomna p. uč. Bukovská, které můžete nahlásit množství odevzdaného sběru, další možností je nahlášení u třídního učitele.

                                                                                        Ing. Lenka Bukovská

Ředitel základní školy vyhlašuje na středu 30.6. ředitelské volno pro žáky školy. Školní rok 2020/2021 bude ukončen v úterý 29.6. rozdáním vysvědčení.

30.6. nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Od pondělí 24.5. 2021 nastupují do školy žáci celého 2. stupně.  Výuka bude probíhat opět podle rozvrhu. Žáci budou nastupovat do školy v následujících časech vchodem od pošty:

6.A   7.40 h

6.B   7.40 h

7.A   7.45 h

8.A   7.50 h

8.B   7.50 h

9.A   7.55 h

9.B   7.55 h

Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci roušky (respirátory) a budou dodržována hygienická a epidemiologická opatření. Vždy v pondělí bude první vyučovací hodinu probíhat testování antigenními testy. Žádáme žáky o dodržování termínu testování. V případě jiného termínu budou žáci testováni hned po příchodu do školy. Tuto skutečnost je nutné nahlásit třídnímu učiteli!

Na...

 Od pondělí 17.5. 2021 nastupují do školy žáci celého 1. stupně.  Výuka bude probíhat opět podle rozvrhu. Žáci budou nastupovat do školy v následujících časech hlavním vchodem:

1.A   7.35 h

1.B   7.35 h

2.A   7.40 h

2.B   7.40 h

3.A   7.45 h

3.B   7.45 h

5.A   7.50 h

5.B   7.50 h

4.A   7.55 h

Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci roušky (respirátory) a budou dodržována hygienická a epidemiologická opatření. V pondělí bude první vyučovací hodinu probíhat testování antigenními testy.

Školní družina bude v provozu  od 17.5. do 16.00 h pro žáky 1. – 4. ročníků, kteří byli přihlášeni do školní družiny od 1.září 2020. Žáci 3. a 4. ročníků, kteří budou chtít od 17.5. navštěvovat školní družinu, musí uhradit poplatek 150 Kč. Ranní družina bude v provozu od 6.40 h.

Výdej obědů pro žáky ZŠ v...

7.6.
Pondělí
V úterý 1. 6. 2021 na Den dětí byli letošní prvňáčci pasováni na čtenáře. Splnili zajímavý úkol, ukázali paním učitelkám, že umí pěkně číst a potom je mohl „pan král“ pasovat na čtenáře....
17.5.
Pondělí
                   Vyhodnocení sběru starého papíru – 4. kolo školní rok 2020/2021 Čtvrté kolo ve sběru...
6.4.
Úterý
Dejte mi pevný bod... Prezentaci jako nástroj ke sdělování informací zná v této době již každý žák. Řada učitelů ji využívá ve výuce. Také žáci se učí, jaká pravidla je potřeba dodržet při sestavení...
27.2.
Sobota
  Třetí kolo proběhlo netradičně v únoru a bylo zatím ze všech nejúspěšnější. Tři plně naložená auta odvezla celkem  8 366 kg starého papíru. První stupeň se na tomto množství podílel...
8.12.
Úterý
„Svatý Mikuláš z Myry byl biskup, který byl už za svého života oblíbený mezi lidmi a proslul svojí štědrostí k potřebným. Je uctíván mimo jiné i jako patron dětí. Oslava jeho svátku je...
1.12.
Úterý
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 proběhlo druhé kolo ve sběru starého papíru. Dvě plně naložená auta odvezla celkem 5 335,5 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 3 995,5 kilogramy a druhý...
27.11.
Pátek
Ve středu 25.11.2020 čekalo na žáky 1. ročníku velké překvapení. Ředitel školy Mgr. Michal Rilák dětem předal Slabikáře. Po splnění zábavných úkolů na děti čekala sladká odměna – dort. Přejeme dětem...
12.10.
Pondělí
Doba letních prázdnin utekla jako voda a pro všechny děti školou povinné nastal začátek nového školního roku. Brána školy se otevřela a současně s ní pro naše nejmladší děti i školní družina. Ve...
6.10.
Úterý
V základní škole se stalo již po několik let zvykem začínat školní rok vždy velkou akcí, a to sběrem starého papíru. Nebylo tomu jinak i letos. Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhlo první kolo ve...
6.10.
Úterý
V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do naší Základní školy Velké Pavlovice 32 prvňáčků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka Martincová a ...