Aktuality

Další kolo sběru starého papíru proběhne v ZŠ Velké Pavlovice v úterý  16.6.2020. Starý papír můžete odevzdat ráno od 7.00 hodin před 1. stupněm naší základní školy. Pokud vám tento čas nevyhovuje, můžete jet dovézt již ve čtvrtek 15.6. od 17.00 do 19.00 hodin. V oba dny a časy budu se seznamy před školou a odevzdané množství zapíšu.

                                                                               Ing. Lenka Bukovská

 

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete práci na období od 1.6. do 5.6. Na vypracování máte opět čas do 7.6. (neděle).

Úkoly jsou určeny žákům, kteří zůstávají doma na dálkové výuce. Žáci I. stupně, kteří se od 25.5. přihlásili do školních skupin a budou docházet do školy, si tyto úkoly udělají v průběhu výuky se svým učitelem.

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete práci na období od 25.5. do 29.5. Na vypracování máte opět čas do 31.5. (neděle).

Úkoly jsou určeny žákům, kteří zůstávají doma na dálkové výuce. Žáci I. stupně, kteří se od 25.5. přihlásili do školních skupin a budou docházet do školy, si tyto úkoly udělají v průběhu výuky se svým učitelem.

Školní jídelna oznamuje, že se od 25.5. znovu obnoví vaření obědů. Přihlašování žáků na obědy bude probíhat elektronicky (přes internetové stránky), nebo telefonicky nejpozději den předem do 14.00 hodin.

Platbu obědů lze uskutečnit převodem na účet nebo v krajním případě osobně v kanceláři školní jídelny v obvyklé provozní době (7 - 8 hodin, 11.30 -15 hodin).

Odhlašování obědů je nutné provádět standardním způsobem!

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete práci na období od 18.5. do 22.5. Na vypracování máte opět čas do 24.5. (neděle).

Úkoly zadané jednotlivými vyučujícími je nutné posílat učitelům zpět podle instrukcí, budete z nich hodnoceni.

Sběr starého papíru proběhne v ZŠ Velké Pavlovice v pátek  22.5.2020  obvyklou formou. Starý papír můžete odevzdat ráno od 7.00 hodin před 1. stupněm naší základní školy. Pokud vám tento čas nevyhovuje, můžete jet dovézt již ve čtvrtek navečer v čase od 17.00 do 19.00 hodin. V oba dny a časy budu se seznamy před školou a odevzdané množství zapíšu.

                                                                               Ing. Lenka Bukovská

 

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete práci na období od 11.5. do 15.5. Na vypracování máte opět čas do 17.5. (neděle).

Úkoly zadané jednotlivými vyučujícími je nutné posílat učitelům zpět podle instrukcí, budete z nich hodnoceni.

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete pokyny k ochraně zdraví a provozu základní školy při jejím znovuotevření. Prosíme pečlivě si je přečtěte.

Přihláška pro 9. ročníky: Podepsanou přihlášku (sken) pošlete elektronicky třídnímu učiteli nebo odevzdejteve škole v pondělí – čtvrtek (4.5. - 7.5.) v době 8.00 – 11.00 hod.

Čestné prohlášení – toto prohlášení přinesou žáci 9. ročníků podepsané až v den nástupu do školy, tedy 12.5. 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete práci na období od 4.5. do 7.5. Na vypracování máte opět čas do 10.5. (neděle).

Úkoly zadané jednotlivými vyučujícími je nutné posílat učitelům zpět podle instrukcí, budete z nich hodnoceni.

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete práci na období od 27.4. do 30.4. Na vypracování máte opět čas do 3.5. (neděle).

Úkoly zadané jednotlivými vyučujícími je nutné posílat učitelům zpět podle instrukcí, budete z nich hodnoceni.

Přejeme našim žákům i jejich rodičům příjemné strávení květnových svátků.

Vážení rodiče a milí žáci,

zde najdete práci na období od 20.4. do 24.4. Na vypracování máte opět čas do 26.4. (neděle).

Úkoly zadané jednotlivými vyučujícími je nutné posílat učitelům zpět podle instrukcí, budete z nich hodnoceni.

Děkujeme rodičům za spolupráci při vzdělávání našich žáků a přejeme jim hodně trpělivosti a vytrvalosti. 

Milí žáci a rodiče, 

zde najdete práci na období od 14.4. do 17.4. Na vypracování máte opět čas do 19.4. (neděle).

Úkoly zadané jednotlivými vyučujícími je nutné posílat učitelům zpět podle instrukcí, budete z nich hodnoceni.

Upřesnění webových adres:

p. uč. Novák:    http://ing-jan-novak.cz

p. uč. Kosíková: http://zsvp-anglictina.webnode.cz

Milí žáci a rodiče, 

zde najdete práci na období od 6.4. do 8.4. Tento týden budete plnit úkoly pouze z hlavních předmětů: českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Na vypracování máte opět čas do 12.4. (neděle).

Učivo zadané v předchozích týdnech v ostatních vyučovacích předmětech si v klidu dokončete, pokud jste něco nestihli.

V případě nejasností, dotazů, potřeby konzultací se obracejte na svoje učitele.

Přejeme vám i vašim rodičům krásné a hlavně klidné prožití velikonočních svátků, i když se budou jistě nést ve zcela jiném duchu, než jsme byli zvyklí.

Vážení rodiče,

od března se mění pravidla pro ošetřovné. Škola vyplní formulář (v dokumentu část A) a předá rodiči, který vyplní a podepíše formulář (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Dále rodič ještě obdrží ve škole tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ nebo si ho vytiskne (na našich školních stránkách jsou formuláře k dispozici), vyplní (vyplní také dny, ve kterých pečoval o dítě) a předá zaměstnavateli (viz pokyny níže). Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude...

Milí žáci a rodiče,

v tomto příspěvku najdete úkoly pro období od 30.3. do 5.4. 2020. Na období od 26.3  do 29.3. nebyly nové úkoly zadány, aby měly děti čas vše v klidu dokončit.

Úkoly si rozdělte podle vašeho uvážení a časových možností na celý týden, není třeba a ani žádoucí dělat vše najednou. Pokud pošlete vypracované úkoly do konce týdne (neděle), budou považovány za splněné.

Nová zadání práce budou zveřejňována na těchto webových stránkách vždy během pátku na další týden.

Pokud se vám nepovede spustit odkaz na webové stránky učitelů přímo z níže vložených materiálů, přepište si adresu webových stránek do prohlížeče. V případě dotazů a nejasností v učivu se obracejte na svoje učitele.

Přejeme všem hodně zdraví, rodičům pevné nervy a trpělivost a dětem, aby se jim práce dařila.

POZOR!!! Změna adresy webových stránek p.uč. Nováka! Nová adresa: 

http://ing-jan-novak.cz

3.3.
Úterý
28. 2. 2020 v rámci tělesné výchovy si změřili své výkony ve šplhu žáci 2. a 3. ročníků. Výsledky: Kategorie 3. ročníků – dívky  1. místo Nela Herzánová (8.52s)      ...
3.3.
Úterý
Naši čtvrťáci si díky České spořitelně založili firmu. Jejich průvodci jim nejdříve ukázali banku pomocí virtuální reality, přístroj na kontrolu ochranných znaků bankovek a různé měny. Žáci plnili...
24.2.
Pondělí
Ve čtvrtek 13.února 2020 se pro děti 1.stupně konal hudební a rytmický workshop – bubnování na drumbeny. Pan Zdeněk Roller si s sebou přivezl něco kolem 40 drumbenů, na které se děti učily vybubnovat...
14.2.
Pátek
Do osnov naší školy je ve 4. a 5. ročníku zahrnut volitelný předmět Věda je hra. Děti se zde neučí jen o vědě a experimentech, ale seznamují se také např. s různými nemocemi, zdravotními postiženími...
9.2.
Neděle
V letošním školním roce 2019/2020 pořádala Základní škola ve Velkých Pavlovicích 69. ročník okresního kola matematické olympiády. V kategorii 9. ročníků soutěžili nejen žáci základních škol, ale i...
9.2.
Neděle
Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhlo třetí kolo ve sběru starého papíru. Tři naložená auta odvezla celkem 7 580 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 5387 kilogramy a druhý stupeň potom...
9.2.
Neděle
Lyžařský výcvikový kurz je akcí, na kterou se vzpomíná po letech. V neděli 7. února začal ten náš, žáků 7. ročníků základní školy. Počasí vypadalo jarně, ale ke škole přicházeli žáci s objemnými...
2.2.
Neděle
Na 1. stupni ZŠ proběhla matematická soutěž „Úkoly pro chytré hlavičky.“ Děti řešily úlohy, které vyžadovaly nejenom dobré znalosti, ale i samostatné uvažování a kreativní přístup. Nejlepší řešitelé...
31.1.
Pátek
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 proběhl v základní škole tradiční turnaj v sálové kopané „O pohár starosty města“. Hrálo se ve dvou věkových kategoriích: 2. – 3. ročník a 4. – 5. ročník. Funkce...