Aktuality

V prvním říjnovém týdnu proběhnou první informační schůzky jednotlivých kroužků. Z důvodu školení kroužek vaření začne svoji činnost až třetí týden v říjnu. Děkuji za pochopení.
Lenka Bukovská, vedoucí SVČ

Vážení rodiče, Policií České republiky jsme byli požádáni o zprostředkování následujícího sdělení:

Vážení rodiče, v souvislosti se snížením rizika vážných úrazů hlavy, které mohou být způsobeny pádem z jízdního kola, si Vám dovolujeme touto cestou připomenout, že cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Uvedená povinnost platí i pro jízdu na koloběžce.

Děkujeme, že nejste lhostejní ke zdraví a bezpečnosti svých dětí.

por. Miroslav Měchura
Policie České republiky

 

1.10.
Neděle
V pátek 29. září 2023 se naše třída v rámci projektového dne „Dáme kroj“ vypravila do sousední obce Němčičky do rodinného vinařství rodičů žáka naší třídy Jindry Stávka. Uvítala...
1.10.
Neděle
V pátek dne 29.9.2023 proběhla ve škole akce s názvem „Dáme kroj“. Před příchodem dětí do školy motivačně zahrála hudecká kapela v podání místních učitelů a celý den probíhal ve...
29.9.
Pátek
Dne 26. 9. 2023 k nám do Velkých Pavlovic opět po roce zavítala královéhradecká společnost Divadélko pro školy, která si tentokráte pro žáky připravila představení s názvem „Divadelní...
27.9.
Středa
V úterý 26.9.2023 nás navštívilo divadlo z Hradce Králové. Divadelního představení O veverce Zrzečce se zúčastnil celý 1. stupeň. Celým představením děti provázela zvířátka z lesa. ...
25.9.
Pondělí
První kolo sběru starého papíru proběhlo začátkem měsíce září 2023 a podařilo se nashromáždit 10 055 kg této suroviny. První stupeň sesbíral celkem 5 725 kilogramů a druhý stupeň 4 330 kilogramů....
11.9.
Pondělí
Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd má nejen vzdělávací, sociální a emocionální význam, ale zároveň představuje důležitou zkušenost v životě dětí. Hlavní důraz byl kladen na možnost žáků...
7.9.
Čtvrtek
Prvňáčci a druháci se učili správně přecházet vozovku po přechodu pro chodce.
7.9.
Čtvrtek
Žáci prvního stupně si vyzkoušeli ping pong v tělocvičně s profesionálními trenéry. Zahrát si mohou každou středu odpoledne ve sportovním kroužku.
4.9.
Pondělí
V pondělí 4. září proběhlo zahájení školního roku 2023/2024. Obzvláště slavnostní byl tento den pro prvňáčky, kteří nastoupili do školy úplně poprvé. Malé školáky přivítal pan ředitel ZŠ Mgr. Michal...