Aktuality

Poslední kolo sběru starého papíru proběhne v úterý 31. května 2022 od 7.00 hodin před I. stupněm základní školy. Starý papír můžete také dovézt v pondělí 30. května 2022 navečer. V době od 17.00  do 18.00 hod. zde budu přítomna a budu množství zapisovat. Pokud dojedete v jiný čas, množství musíte nahlásit potom u třídní učitelky následující den.

                                                          Koordinátorka sběru Ing. Lenka Bukovská

                              Ukončení sběru pomerančové kůry

K 31.5.2022 končí sběr a shromažďování pomerančové kůry pro letošní školní rok. Pokud ještě máte doma nějaké množství, prosím pošlete je po Vašich dětech anebo doneste v den sběru papíru tj. v úterý 31.5.2022.

Konzultace rodičů s vyučujícími se budou konat ve čtvrtek 2. června od 15.30 do 17.00 h v budově školy.

Vedoucí školní jídelny oznamuje, že od 1.5.2022 se navýší cena obědů pro cizí strávníky na 80,- Kč. Děkujeme za pochopení.

Podle školního řádu jsou žáci povinni přijít do školy tak, aby byli 5 minut před začátkem hodiny, tedy v 7.50 h, připraveni na výuku ve třídě. Vzhledem k častým pozdním příchodům se bude budova školy od pondělí 4.4. zamykat v 7.50 h. Žáci, kteří přijdou  pozdě, půjdou do školy bočním vchodem, kde budou jejich pozdní příchody evidovány. Opakované pozdní příchody se pak budou řešit se zákonnými zástupci. Každá nepřítomnost v hodině se musí omlouvat zákonným zástupcem.

Vážení rodiče,

formuláře si můžete vytisknout a vyplnit před zápisem a přinést do školy k zápisu, nebo je dostanete a vyplníte přímo ve škole. Pokud půjde Vaše dítě k řádnému zápisu, budete vyplňovat přihlášku a zápisní list. Ti z Vás, kteří budou žádat o odklad, vyplní jen žádost o odklad.

21.5.
Sobota
 20. květen se od r. 2018 slaví jako Mezinárodní den včel. Jak víme, včely jsou významnými opylovači, bez kterých by příroda nemohla existovat a jsou jediným hmyzem, který produkuje potravu...
17.5.
Úterý
Dne 10. května se uskutečnil již 53. ročník soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem „Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2022“. Pohár rozhlasu je tradiční každoroční soutěž....
12.5.
Čtvrtek
Čtení a čtenářská gramotnost dětí je jeden z významných faktorů, který určuje jejich úspěšnost ve studiu. Základní škola vytváří podmínky pro úspěšný růst čtenářské gramotnosti u každého žáka....
10.5.
Úterý
V pátek 6. května naše ZŠ ve spolupráci s městem Velké Pavlovice zorganizovala pro žáky mateřské školy, základní školy a gymnázia nádhernou podívanou. Pozvali jsme z Lednice společnost „...
28.4.
Čtvrtek
Den Země na 2. stupni V úterý 19.4. proběhla na druhém stupni základní školy akce ,,Den Země“. Žáci se po ranním příchodu do školy rozdělili do skupinek a za doprovodu učitelů se vydali směrem k...
25.4.
Pondělí
V úterý 12.dubna 2022 proběhlo již čtvrté kolo ve sběru starého papíru. Tři plně naložená auta odvezla celkem 8 882,- kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 6 167 kilogramy a na druhý...
13.4.
Středa
Po dvouleté přestávce mohou opět naše děti navštěvovat kurz plavání v bazénu Hustopeče. Výuky se účastní druhé, třetí a čtvrté ročníky. Děti jsou velmi šikovné a nucenou přestávku rychle dohnaly...
12.4.
Úterý
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 jsme v Základní škole ve Velkých Pavlovicích přivítali budoucí prvňáčky. V minulých dvou letech pandemie koronaviru mnoho dětí a jejich rodičů o tento velký zážitek...
12.4.
Úterý
Měsíc březen byl pro nás měsícem recitace. Po dlouhé odmlce se mohla opět konat recitační soutěž.Vzhledem ke stále platným epidemiologickým opatřením probíhala recitační soutěž v rámci každé...
12.4.
Úterý
Dne 1.4.2022 žáci 4. ročníků navštívili Archeopark v Pavlově. Zde se názorně seznámili s životem v pravěku. Po desetiminutovém filmu, který přibližuje historii výzkumů spojenou s ...