Aktuality

Zápis 18.4.2024 - přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2024-2025
Vážení rodiče, 
pokud budete žádat o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce, vyplňte prosím následující 2 formuláře - přihlášku k zápisu (přijetí k povinné školní docházce) a zápisní list.
S danými dvěma vyplněnými dokumenty se pak dostavte 18.4.2024 k zápisu do školy. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, doplníte si chybějící údaje ve formulářích u zápisu.  
Vážení rodiče,
pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, vyplňte prosím následující žádost a doložte ji dvěma doporučujícími posouzeními - originály uvedenými v příloze dané žádosti. Jedna zpráva je z pedagogicko-psychologické poradny, druhá od lékaře - ta může být i od Vašeho dětského lékaře.
S danými dokumenty se pak dostavte do školy za ředitelem po předchozí domluvě s ním (bez dítěte), a to  ještě před samotným zápisem, např. 16.4 nebo 17.4.2024. 

Ve škole působí ve školním roce 2023/2024 školní psycholožka, která je vašim dětem k dispozici v úterý a čtvrtek po předchozí domluvě.

Kontakt: Mgr. Martina Holásková

              martinamoj [at] seznam.cz

15.4.
Pondělí
Školáci začali tento týden kulturním zážitkem. Žáci prvního stupně v pondělí 15. 4. 2024 navštívili divadlo Reduta v Brně. Díky představení „Papageno hraje na kouzelnou flétnu” se děti...
15.4.
Pondělí
V pátek 12.dubna navštívili žáci 3. A a 3. B naši místní knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připravila program zaměřený na ilustraci dětské knihy, na její význam a odlišnost obrázků různých...
15.4.
Pondělí
Ve středu 10. 4. 2024 jsme s naší třídou 4. B jeli autobusem na dopravní hřiště do Hustopečí. Když jsme tam přišli, začali jsme se učit dopravní předpisy. Chápu, že je to důležité, ale proč to muselo...
8.4.
Pondělí
V pátek 22. 3. 2024 psali žáci naší školy matematickou soutěž nazvanou Matematický klokan. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (2., 3. roč.) - 51 řešitelů – 1. Rožnovská E., 2. Stávek...
5.4.
Pátek
Žáci šestého ročníku v  hodinách matematiky probírali osovou souměrnost. Učivo si vyzkoušeli a procvičili i ve výtvarné výchově. Každý si ze svého jména vytvořil mimozemšťana, ke kterému přidal...
5.4.
Pátek
S žáky čtvrtých tříd jsme se zúčastnili literární soutěže, v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou, na téma: V koho nebo v co bych se chtěl proměnit. Přečtěte si nejlepší práce a dětem...
4.4.
Čtvrtek
Čtvrté kolo sběru starého papíru proběhlo v březnu 2024 a podařilo se nám nashromáždit 7 088,- kg množství této suroviny .První stupeň se na tomto množství podílel 3 308 kilogramy a druhý 3 780 kg....
4.4.
Čtvrtek
  Jako každý školní rok, tak i ten letošní, absolvovali všichni žáci preventivní programy, jejichž cílem je prevence šikanování a nevhodného chování, dále prevence rizikového chování, jako je...
2.4.
Úterý
Ve středu před Velikonoci se žáci 2. stupně ZŠ spojili s učiteli a dali se do práce, aby přinesli svému městečku trochu čistoty a krásy. Projektový den se stal nejen vynikající příležitostí k...
27.3.
Středa
Žáci osmých ročníků navštívili anglické divadlo. Jak se jim líbilo, to si přečtěte.   Dne 18.3. jsme byli v anglickém divadle v Břeclavi. Celkově to bylo velmi zajímavé a vtipné. Myslím si, že...