Aktuality

Třídní schůzky a konzultace s rodiči se budou konat v pondělí 19.4. distanční formou (telefonicky, mailem, online…) od 15.30 do 17.30 hodin.

Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí vlády ČR nastoupí žáci 1. stupně od 12.4. na rotační výuku. Žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

V týdnu od 12.4. nastoupí na prezenční výuku do školy žáci 1., 4. a 5. ročníků (žáci 2. a 3. ročníků zůstávají doma na distanční výuce).

V týdnu od 19.4. nastoupí na prezenční výuku do školy žáci 2. a 3. ročníků ( žáci 1., 4. a 5. ročníků zůstávají doma na distanční výuce).

Výuka bude probíhat opět v homogenních skupinách podle rozvrhu.  Žáci budou nastupovat do školy v následujících časech hlavním vchodem:

Lichý týden (1., 4. a 5. roč.)                                                 Sudý týden (2. a 3. roč.)

1.A   7.35 h        ...

Na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 dojde 1. března 2021 k uzavření všech školských zařízení (mateřských a základních škol, dětských skupin) s výjimkou školských zařízení působících při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému. Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400 Kč za den.

Více informací naleznete v příloze.

 

Od pondělí 1. března 2021 až do odvolání se budou žáci všech ročníků ZŠ vyučovat distančně. Výuka bude probíhat ve stejném rozsahu jako před jarními prázdninami. V provozu nebude školní družina ani školní jídekna.

Případné změny budou opět uvedeny na webových stránkách školy.

6.4.
Úterý
Dejte mi pevný bod... Prezentaci jako nástroj ke sdělování informací zná v této době již každý žák. Řada učitelů ji využívá ve výuce. Také žáci se učí, jaká pravidla je potřeba dodržet při sestavení...
27.2.
Sobota
  Třetí kolo proběhlo netradičně v únoru a bylo zatím ze všech nejúspěšnější. Tři plně naložená auta odvezla celkem  8 366 kg starého papíru. První stupeň se na tomto množství podílel...
8.12.
Úterý
„Svatý Mikuláš z Myry byl biskup, který byl už za svého života oblíbený mezi lidmi a proslul svojí štědrostí k potřebným. Je uctíván mimo jiné i jako patron dětí. Oslava jeho svátku je...
1.12.
Úterý
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 proběhlo druhé kolo ve sběru starého papíru. Dvě plně naložená auta odvezla celkem 5 335,5 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 3 995,5 kilogramy a druhý...
27.11.
Pátek
Ve středu 25.11.2020 čekalo na žáky 1. ročníku velké překvapení. Ředitel školy Mgr. Michal Rilák dětem předal Slabikáře. Po splnění zábavných úkolů na děti čekala sladká odměna – dort. Přejeme dětem...
12.10.
Pondělí
Doba letních prázdnin utekla jako voda a pro všechny děti školou povinné nastal začátek nového školního roku. Brána školy se otevřela a současně s ní pro naše nejmladší děti i školní družina. Ve...
6.10.
Úterý
V základní škole se stalo již po několik let zvykem začínat školní rok vždy velkou akcí, a to sběrem starého papíru. Nebylo tomu jinak i letos. Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhlo první kolo ve...
6.10.
Úterý
V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do naší Základní školy Velké Pavlovice 32 prvňáčků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka Martincová a ...
6.10.
Úterý
V naší škole je již několikaletou tradicí zapojovat se do řady sběrových aktivit. Podle délky trvání je můžeme představit asi takto: Sběr starého papíru – probíhá na naší škole každý druhý měsíc....