Aktuality

I. kolo sběru starého papíru proběhne v úterý 21.9.2021 od 7.00 h před budovou I. stupně. Starý papír můžete přivézt již v pondělí 20.9. od 16.00 do 18.30 hodin - zde bude p. Bukovská zapisovat odevzdané množství. Pokud ji nezastihnete, nahlásí vaše dítě množství druhý den u třídní učitelky.

                                                                                                  Ing. Lenka Bukovská

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. až 9. ročníků se budou konat v pondělí 20.9. 2021 od 16.00 hodin v kmenových třídách.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (roušky, respirátory).

Oznamujeme, že od 1.9.2021 bude navýšena cena oběda o 1 Kč v následujících kategoriích takto:

  • žáci 7 - 10 let = z 24 Kč na 25
  • žáci 11 - 14 let = z 27 Kč na 28
  • žáci a studenti 15 a více let = z 30 Kč na 31 Kč.

U cizích strávníků se navyšuje cena o 4 Kč - z 68 Kč na 72 Kč.

Dále žádáme rodiče žáků ZŠ a rodiče studentů gymnázia, aby od 1.9. 2021 posílali platby za stravné na účet ŠJ, který jim byl přidělen. Platby hotově budou možné jen výjimečně a po domluvě s vedoucí ŠJ a ve vyhrazené hodiny.

9.9.
Čtvrtek
Na začátku školního roku měli žáci ZŠ Velké Pavlovice netradiční zážitek. Aniž by opustili prostředí školy, mohli prozkoumat vzdálené galaxie. To vše díky Mobilnímu planetáriu Brno. Planetárium...
3.9.
Pátek
Přivítání prvňáčků Začátek školního roku je slavnostním okamžikem pro všechny nové prvňáčky a jejich rodiče. Ve středu 1. září 2021 usedlo v naší škole poprvé do školních lavic 32 dětí. Ve...
7.6.
Pondělí
V úterý 1. 6. 2021 na Den dětí byli letošní prvňáčci pasováni na čtenáře. Splnili zajímavý úkol, ukázali paním učitelkám, že umí pěkně číst a potom je mohl „pan král“ pasovat na čtenáře....
17.5.
Pondělí
                   Vyhodnocení sběru starého papíru – 4. kolo školní rok 2020/2021 Čtvrté kolo ve sběru...
6.4.
Úterý
Dejte mi pevný bod... Prezentaci jako nástroj ke sdělování informací zná v této době již každý žák. Řada učitelů ji využívá ve výuce. Také žáci se učí, jaká pravidla je potřeba dodržet při sestavení...
27.2.
Sobota
  Třetí kolo proběhlo netradičně v únoru a bylo zatím ze všech nejúspěšnější. Tři plně naložená auta odvezla celkem  8 366 kg starého papíru. První stupeň se na tomto množství podílel...
8.12.
Úterý
„Svatý Mikuláš z Myry byl biskup, který byl už za svého života oblíbený mezi lidmi a proslul svojí štědrostí k potřebným. Je uctíván mimo jiné i jako patron dětí. Oslava jeho svátku je...
1.12.
Úterý
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 proběhlo druhé kolo ve sběru starého papíru. Dvě plně naložená auta odvezla celkem 5 335,5 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 3 995,5 kilogramy a druhý...
27.11.
Pátek
Ve středu 25.11.2020 čekalo na žáky 1. ročníku velké překvapení. Ředitel školy Mgr. Michal Rilák dětem předal Slabikáře. Po splnění zábavných úkolů na děti čekala sladká odměna – dort. Přejeme dětem...
12.10.
Pondělí
Doba letních prázdnin utekla jako voda a pro všechny děti školou povinné nastal začátek nového školního roku. Brána školy se otevřela a současně s ní pro naše nejmladší děti i školní družina. Ve...