Aktuality

Žáci 1. a 2. ročníků dostanou výpis z vysvědčení za 1. pololetí ve čtvrtek 28.1. ve vyučování.

Žáci 3., 4. a 5. ročníků si vyzvednou výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28.1. dle pokynů třídních učitelů (rodiče žáků 4. a 5. ročníků si také mohou prohlédnout pololetní klasifikaci svých dětí v systému Bakaláři)

Rodičům žáků 2. stupně (6. - 9. ročníky) bude ve čtvrtek 28.1. zpřístupněna v aplikaci Bakaláři pololetní klasifikace jejich dětí. Výpis z vysvědčení žáci obdrží až po nástupu do školy na prezenční výuku.

Proběhne ve čtvrtek 4.2.2021 od 7.00 – do 8.00 hodin před I. stupněm základní školy. Pokud vám tento čas nevyhovuje, můžete starý papír dovézt již ve středu 3.2.2021. V době od 17.00 do 18.30 hodin zde bude p. Bukovská zapisovat. Pokud sběr dovezete ve středu v jiný čas,  jeho množství Vaše dítě nahlásí u třídní učitelky. Děkujeme.

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníků.  Výuka bude probíhat opět v homogenních skupinách podle rozvrhu.  Žáci budou nastupovat do školy v následujících časech hlavním vchodem:

1.A   7.35 h

1.B   7.40 h

2.A   7.45 h

2.B   7.50 h

Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci roušky (respirátory) a budou důsledně dodržována hygienická a epidemiologická opatření.

Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) se vyučují distanční formou (doma). Rozvrh hodin na 1. stupni je stejný jako v době distanční výuky v listopadu, na 2. stupni bude on-line výuka rozšířena o další předměty. S rozvrhem hodin budou žáci seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.

Školní družina bude v provozu  od 4.1. do 15.00 h. Ranní družina bude od 7.00 h...

8.12.
Úterý
„Svatý Mikuláš z Myry byl biskup, který byl už za svého života oblíbený mezi lidmi a proslul svojí štědrostí k potřebným. Je uctíván mimo jiné i jako patron dětí. Oslava jeho svátku je...
1.12.
Úterý
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 proběhlo druhé kolo ve sběru starého papíru. Dvě plně naložená auta odvezla celkem 5 335,5 kg této druhotné suroviny. První stupeň se podílel 3 995,5 kilogramy a druhý...
27.11.
Pátek
Ve středu 25.11.2020 čekalo na žáky 1. ročníku velké překvapení. Ředitel školy Mgr. Michal Rilák dětem předal Slabikáře. Po splnění zábavných úkolů na děti čekala sladká odměna – dort. Přejeme dětem...
12.10.
Pondělí
Doba letních prázdnin utekla jako voda a pro všechny děti školou povinné nastal začátek nového školního roku. Brána školy se otevřela a současně s ní pro naše nejmladší děti i školní družina. Ve...
6.10.
Úterý
V základní škole se stalo již po několik let zvykem začínat školní rok vždy velkou akcí, a to sběrem starého papíru. Nebylo tomu jinak i letos. Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhlo první kolo ve...
6.10.
Úterý
V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do naší Základní školy Velké Pavlovice 32 prvňáčků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka Martincová a ...
6.10.
Úterý
V naší škole je již několikaletou tradicí zapojovat se do řady sběrových aktivit. Podle délky trvání je můžeme představit asi takto: Sběr starého papíru – probíhá na naší škole každý druhý měsíc....
3.3.
Úterý
28. 2. 2020 v rámci tělesné výchovy si změřili své výkony ve šplhu žáci 2. a 3. ročníků. Výsledky: Kategorie 3. ročníků – dívky  1. místo Nela Herzánová (8.52s)      ...
3.3.
Úterý
Naši čtvrťáci si díky České spořitelně založili firmu. Jejich průvodci jim nejdříve ukázali banku pomocí virtuální reality, přístroj na kontrolu ochranných znaků bankovek a různé měny. Žáci plnili...