Středisko volného času

Středisko volného času (dále jen SVČ) při Základní škole Velké Pavlovice vzniklo na začátku roku 2009. Svou základnu zbudovalo v prostorách bývalého Domu dětí a mládeže Velké Pavlovice na ulici Bezručova. V současné době pracuje pouze v prostorách Základní školy Velké Pavlovice. Dům dětí a mládeže po sobě zanechal také dobrou tradici práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, na kterou by SVČ chtělo navázat jak pravidelnou činností v kroužcích, jednorázovými akcemi výtvarného i sportovního charakteru, tak víkendovými akcemi a příměstskými tábory. Hlavním cílem SVČ je tedy smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Velkých Pavlovic a blízkého i vzdálenějšího okolí.

              Nabídka kroužků SVČ na školní rok 2020/2021

 

Název kroužku

Vyučující

         Termín

Žáci

Částka                

Přihlášky přijímá

PONDĚLÍ

400,- Kč 

Ing. L. Bukovská

 

100,- Kč

Ing. L. Bukovská

 

100,- Kč

Ing. L. Bukovská

 

100,- Kč        

Ing. L. Bukovská

 

100,-Kč        

Ing. L. Bukovská

ÚTERÝ

 

                          

100,-Kč     

Ing. L. Bukovská

 

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

 

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

 

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

 

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

STŘEDA

 

100,- Kč      

Ing. L. Bukovská

 

100,-Kč        

Ing. L. Bukovská

 

100,- Kč       

Ing. L. Bukovská

ČTVRTEK

 

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

PÁTEK

 

                                

100,-Kč       

Ing. L. Bukovská

 

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

 

                   

400,- Kč      

Ing. L. Bukovská

 

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost od 1. října 2020.
Aktualizace kroužků je možná.
Přihlášku do zájmového kroužku vybíráme současně s příslušným poplatkem do konce září
.
u vchodu na I. stupni (stůl vrátného) nebo u p. sekretářky na ZŠ - p. Klátové. Přihlášku mohou odevzdávat i děti.

Organizační záležitosti a důležité informace

  • kroužky budou probíhat vždy ve stanovený den a čas uvedený v uvedené nabídce, místo setkávání bude upřesněno na první informační schůzce
  • činnost kroužků začne první říjnový týden 2020 a budou probíhat do konce května 2021
  • poplatek za kroužek zahrnuje materiálové zabezpečení kroužku a je stanoven na celý školní rok 2020/2021
  • poplatek za kroužek se platí ročně 100 Kč, .
  • řádně vyplněnou přihlášku a poplatek odevzdejte Ing. Lence Bukovské do konce září - přihlášky můžete odevzdávat každou   hodin v základní škole na I.stupni u vchodu (stůl vrátného) - přihlášku mohou odevzdávat i děti.
  • jedna přihláška slouží k zapsání dítěte do jednoho kroužku, pro zapsání do více kroužků vyplňte více přihlášek
  • počet míst v kroužku je omezen (při velkém počtu může být kroužek rozdělen do více skupin, při malém počtu dětí nebude kroužek otevřen).

Ing. Lenka Bukovská