Středisko volného času

Středisko volného času (dále jen SVČ) při Základní škole Velké Pavlovice vzniklo na začátku roku 2009. Svou základnu zbudovalo v prostorách bývalého Domu dětí a mládeže Velké Pavlovice na ulici Bezručova. V současné době pracuje pouze v prostorách Základní školy Velké Pavlovice. Dům dětí a mládeže po sobě zanechal také dobrou tradici práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, na kterou by SVČ chtělo navázat jak pravidelnou činností v kroužcích, jednorázovými akcemi výtvarného i sportovního charakteru, tak víkendovými akcemi a příměstskými tábory. Hlavním cílem SVČ je tedy smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Velkých Pavlovic a blízkého i vzdálenějšího okolí.

              Nabídka kroužků SVČ na školní rok 2018/2019

 

Název kroužku

Vyučující

         Termín

Žáci

Částka                

Přihlášky přijímá

PONDĚLÍ

Badminton

Jiří Huslík, Karel Reichman                    

Pondělí 16.00 – 18.30

1. – 9. třída

400,- Kč 

Ing. L. Bukovská

Florbal – mladší žáci

Jan Havránek

Pondělí 15.00 – 16.00

1. – 5. třída

100,- Kč

Ing. L. Bukovská

Kytara

Sarah Horáková, Ing. L. Bukovská

Pondělí 13.30 – 14.30

začátečníci

100,- Kč

Ing. L. Bukovská

Kytara

Sarah Horáková, Ing. L. Bukovská

Pondělí 14.30 - 15.30

pokročilí

100,- Kč

Ing. L. Bukovská

Stolní tenis

Mgr. Jiří Slavík

Pondělí 13.45 – 14.45       

5. – 9. třída

100,- Kč        

Ing. L. Bukovská

Logopedický

Mgr. Božena Zborovská

Pondělí 12.30 – 13.30

1. ­– 2. třída

100,-Kč        

Ing. L. Bukovská

ÚTERÝ

Dyslektický

Mgr. Dagmar Šmídová                                 

Úterý 12.30 – 13.30

1. – 5. třída

100,-Kč     

Ing. L. Bukovská

Dyslektický

Mgr. Dagmar Šmídová

Úterý 13.30 – 14.30

3. – 7. třída

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

Vaření

Mgr. Lenka Veverková

Úterý 13.45 – 14.45

2. – 7. třída

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

Výtvarný

Mgr. Lucie Nováková

Úterý 12.45 – 13.45

1. – 9. třída

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

Angličtina hrou

Mgr. Vilemína Osičková

Úterý 12.00 – 13.00

1. – 2. třída

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

STŘEDA

Konverzace v německém jazyce

Mgr. Martina Dobrucká

Středa 13.45 – 14.45

6. – 9. třída

100,- Kč      

Ing. L. Bukovská

Atletika

Mgr. Eva Doležalová

Středa 13.45 – 14.45

2. – 5. třída

100,-Kč        

Ing. L. Bukovská

Malý kutil

Ing. Lenka Bukovská

Středa 13.45 – 14.45

1. – 5. třída

100,- Kč       

Ing. L. Bukovská

ČTVRTEK

Vaření

Ing. Lenka Bukovská

Čtvrtek 13.45 – 15.00

4. – 6. třída

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

PÁTEK

Florbal

Ing. Lenka Bukovská                                   

Pátek 13.30 – 15.00

5. – 9. třída

100,-Kč       

Ing. L. Bukovská

Střelecký

Martin Kroupa

Pátek 13.30  -14.30

2. – 6. třída

100,-Kč

Ing. L. Bukovská

Badminton

Jiří Huslík, Karel Reichman                         

Pátek 17.00 – 18.30

1. – 9. třída

400,- Kč      

Ing. L. Bukovská

 

Zájmové kroužky zahájí svoji činnost od 1. října 2018.
Aktualizace kroužků je možná.
Přihlášku do zájmového kroužku vybíráme současně s příslušným poplatkem do konce září každou středu a pátek
od 7.30 -7.50 hod.
u vchodu na I. stupni (stůl vrátného) nebo u p. sekretářky na ZŠ - p. Klátové. Přihlášku mohou odevzdávat i děti.

Organizační záležitosti a důležité informace

  • kroužky budou probíhat vždy ve stanovený den a čas uvedený v uvedené nabídce, místo setkávání bude upřesněno na první informační schůzce
  • činnost kroužků začne první říjnový týden 2018 a budou probíhat do konce května 2019
  • poplatek za kroužek zahrnuje materiálové zabezpečení kroužku a je stanoven na celý školní rok 2018/2019
  • poplatek za kroužek se platí ročně 100Kč,  badminton 400 Kč.
  • řádně vyplněnou přihlášku a poplatek odevzdejte Ing. Lence Bukovské do konce září - přihlášky můžete odevzdávat každou středu a pátek od 7.30 - 7.45  hodin v základní škole na I.stupni u vchodu (stůl vrátného) - přihlášku mohou odevzdávat i děti.
  • jedna přihláška slouží k zapsání dítěte do jednoho kroužku, pro zapsání do více kroužků vyplňte více přihlášek
  • počet míst v kroužku je omezen (při velkém počtu může být kroužek rozdělen do více skupin, při malém počtu dětí nebude kroužek otevřen).

Ing. Lenka Bukovská