Středisko volného času

Středisko volného času (dále jen SVČ) při Základní škole Velké Pavlovice vzniklo na začátku roku 2009. Svou základnu zbudovalo v prostorách bývalého Domu dětí a mládeže Velké Pavlovice na ulici Bezručova. V současné době pracuje pouze v prostorách Základní školy Velké Pavlovice. Dům dětí a mládeže po sobě zanechal také dobrou tradici práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, na kterou by SVČ chtělo navázat jak pravidelnou činností v kroužcích, jednorázovými akcemi výtvarného i sportovního charakteru, tak víkendovými akcemi a příměstskými tábory. Hlavním cílem SVČ je tedy smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Velkých Pavlovic a blízkého i vzdálenějšího okolí.

              Nabídka kroužků SVČ na školní rok 2023/2024 

 

Název kroužku

Vyučující

         Termín

Žáci

Částka                

PONDĚLÍ

Vaření

Ing. Lenka Bukovská Pondělí 13.15 - 14.45

3. - 5. třída

400,--

Gymnastika

Mgr. jaroslava Stávková

Pondělí 13.30 - 14.30 1. třída 200,--

ÚTERÝ

Šachový

Ing. Luboš Kuchynka

Úterý 15.00 - 16.00 1. - 5. třída 200,--

Šachový

Ing. Luboš Kuchynka

Úterý 16.00 - 17.00 6. - 8. třída 200,--

Německý jazyk

Mgr. Martina Dobrucká

Úterý 13.00 - 14.00 3. třída

200,--

STŘEDA

 Tvořivé ruce

Mgr. Lucie Nováková

Středa 12.40 - 13.40

4. - 5. třída

200,--

Střelecký kroužek

Mgr. Rudolf Bury Středa 13.45 - 14.45 6. třída 200,--

Angličtina hrou

Mgr. Vilemína Osičková Středa 12.00 - 13.00 1. třída 200,--

Malý kutil

Ing. Lenka Bukovská Středa 13.45 - 14.45 2. - 5. třída 200,--

Florbal

Mgr. Lukáš Svoboda Středa 13.45 - 14.45 5. - 6. třída 200,--

ČTVRTEK

Tvořivé ruce

Ing. Lenka Bukovská

Čtvrtek 13.45 - 14.45

1. - 4. třída

200,--

Počítačový kroužek

Ing. Pavel Hanzálek Čtvrtek 13.45 - 14.45 8. třída 200,--

Stolní tenis

Mgr. Jiří Slavík Čtvrtek 13.45 - 14.45 9. třída 200,--

PÁTEK

 Florbal

Ing. Lenka Bukovská

Pátek 13.45 - 14.45

6. - 9. třída

200,--

Badminton

Jiří Huslík

Pátek 16.30 - 17.30 1. - 5. třída 200,--

Badminton

Jiří Huslík Pátek 17.30 - 18.30 6. - 9. třída 200,--

 Zájmové kroužky zahájí svoji činnost od 1. října 2023. Aktualizace kroužků je možná.

Přihlášku do zájmového kroužku současně s příslušným poplatkem vybírá p. Bukovská spolu s p. hospodářkou Klátovou 6. 9., 8. 9., 11. 9., 13. 9., 15. 9., 18. 9 a 20. 9. 2023 od 7.30 - 7.50 hod. u vchodu na I. stupni (stůl vrátného). Přihlášky přijímá Ing. Bukovská.

Organizační záležitosti a důležité informace

  • kroužky budou probíhat vždy ve stanovený den a čas uvedený v uvedené nabídce, místo setkávání bude upřesněno na první informační schůzce
  • činnost kroužků začne první říjnový týden 2023 a budou probíhat do konce května 2024
  • poplatek za kroužek zahrnuje materiálové zabezpečení kroužku a je stanoven na celý školní rok 2023/2024
  • poplatek za kroužek se v letošním školním roce neplatí, kromě kroužku vaření .Zde bude příspěvek 200,- Kč .
  • řádně vyplněnou přihlášku (originál) a poplatek odevzdejte Ing. Lence Bukovské do konce září .
  • jedna přihláška slouží k zapsání dítěte do jednoho kroužku, pro zapsání do více kroužků vyplňte více přihlášek
  • počet míst v kroužku je omezen (při velkém počtu může být kroužek rozdělen do více skupin, při malém počtu dětí nebude kroužek otevřen).

                                                                                              Ing. Lenka BukovskáSoubory: