Středisko volného času

Středisko volného času (dále jen SVČ) při Základní škole Velké Pavlovice vzniklo na začátku roku 2009. Svou základnu zbudovalo v prostorách bývalého Domu dětí a mládeže Velké Pavlovice na ulici Bezručova. V současné době pracuje pouze v prostorách Základní školy Velké Pavlovice. Dům dětí a mládeže po sobě zanechal také dobrou tradici práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, na kterou by SVČ chtělo navázat jak pravidelnou činností v kroužcích, jednorázovými akcemi výtvarného i sportovního charakteru, tak víkendovými akcemi a příměstskými tábory. Hlavním cílem SVČ je tedy smysluplné trávení volného času dětí a mládeže z Velkých Pavlovic a blízkého i vzdálenějšího okolí.

              Nabídka kroužků SVČ na školní rok 2021/2022 - viz tabulka níže

 

Název kroužku

Vyučující

         Termín

Žáci

Částka                

Přihlášky přijímá

PONDĚLÍ

Ing. L. Bukovská

ÚTERÝ

 

                          

Ing. L. Bukovská

STŘEDA

 

Ing. L. Bukovská

ČTVRTEK

 

Ing. L. Bukovská

PÁTEK

 

                                


Ing. L. Bukovská

 Zájmové kroužky zahájí svoji činnost od 1. října 2021.Aktualizace kroužků je možná.

Přihlášku do zájmového kroužku vybíráme současně s příslušným poplatkem (vaření) do konce září u p. sekretářky na ZŠ - p. Klátové. Přihlášku mohou odevzdávat i děti. Přihlášky přijímá Ing. Bukovská.

Organizační záležitosti a důležité informace

  • kroužky budou probíhat vždy ve stanovený den a čas uvedený v uvedené nabídce, místo setkávání bude upřesněno na první informační schůzce
  • činnost kroužků začne první říjnový týden 2021 a budou probíhat do konce května 2022
  • poplatek za kroužek zahrnuje materiálové zabezpečení kroužku a je stanoven na celý školní rok 2021/2022
  • poplatek za kroužek se v letošním školním roce neplatí, kromě kroužku vaření .Zde bude příspěvek 200,- Kč .
  • řádně vyplněnou přihlášku a poplatek odevzdejte Ing. Lence Bukovské do konce září .
  • jedna přihláška slouží k zapsání dítěte do jednoho kroužku, pro zapsání do více kroužků vyplňte více přihlášek
  • počet míst v kroužku je omezen (při velkém počtu může být kroužek rozdělen do více skupin, při malém počtu dětí nebude kroužek otevřen).

                                                                                              Ing. Lenka BukovskáSoubory: