Školní parlament

  Co je to vlastně žákovský parlament?

    Žákovský parlament je institucí pro všechny žáky školy, přestože jeho členy jsou jen volení zástupci. Jeho hlavními činnostmi jsou:

  • předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze tříd, dění ve škole...)
  • komunikace s vedením školy a s učiteli (o třecích plochách, společných cílech)
  • realizace vlastních projektů (vedoucích ke změně klimatu školy)
  • interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti...)
  •  realizace "parlamentních aktivit" (volby, rozdělení rolí, formulace pravidel, propagace činnosti...).