Matematická gramotnost

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST na 1. stupeň ZŠ

Problémové úlohy a matematická gramotnost  jsou pojmy, se kterými se ve školách v současné době často setkáváme. Jedná se o matematické vzdělání, které má žákům poskytnout vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Na mezinárodní úrovni se matematickou gramotností  zabývá projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který obsahuje testové úlohy z matematiky různé obtížnosti. Výzkum TIMSS je zaměřen na znalosti rozvíjené ve školní výuce. Do tohoto  mezinárodního srovnávání se zapojuje několik let i Česká republika.  

 Také na naší ZŠ ve Velkých Pavlovicích  se tomuto tématu ve výuce věnujeme a na rozvoj matematických schopností klademe velký důraz.

JAK VÉST ŽÁKY K POROZUMĚNÍ MATEMATICE?

Východiskem k řešení a pochopení matematických  úloh je motivace. Tím rozumíme potřebu žáka něco zjistit, vypočítat, sestrojit, najít nebo zdůvodnit. Tato potřeba narůstá s úspěchem. Žák, jemuž se podaří udělat matematický krůček, má potřebu pokračovat v řešení úloh a pokud sledujeme a oceňujeme výkon dítěte, dodáváme mu  svým  zájmem a uznáním energii do dalšího učení. Motivace je pro úspěch klíčová a je důsledkem  řešení přiměřeně náročných úloh. Všem žákům přejeme v předvánoční soutěži hodně úspěchů.

Mgr. Eva Drienková