9. ročníky navštívily Úřad práce v Břeclavi

Datum: 
Neděle, 1. Prosinec 2019 - 14:50

V měsíci listopadu žáci devátých ročníků základní školy každoročně navštěvují Informační středisko Úřadu práce v Břeclavi. Jedná se o poradenskou akci organizovanou speciálně pro deváťáky na téma ,,Volba povolání“. Jejím cílem je umožnit žákům získat informace potřebné k rozhodnutí o výběru školy, která je bude v budoucnu nejlépe podporovat v jejich odborném i osobnostním růstu.

Děti projdou nejprve společnou částí, ve které si připomenou, co vše je nutné zvážit před výběrem správné střední školy či učebního oboru. Následně jsou pak seznámeny s počítačovým programem ,,Průvodce světem povolání“, ve kterém si samostatně vyplní test zájmů. Na základě výsledků testu pak probíhá individuální konzultace s profesním poradcem ÚP ČR, který disponuje informacemi o jednotlivých typech škol, učilišť a oborech, ale také o jejich náročnosti, požadavcích na zdravotní stav žáků, o počtu přijímaných žáků a zejména o situaci a vývoji na trhu práce. Během rozhovoru pak poradce žákům doporučil vhodnou volbu střední školy nebo učebního oboru.

                                                                                                       Mgr. Taťána Hanzálková

                                                                                                        výchovná poradkyně