Adaptační den na základní škole

Datum: 
Čtvrtek, 25. Září 2014 - 8:50

Na základní škole proběhl adaptační den , který byl určen pro žáky 6. ročníku. Původním záměrem bylo uskutečnit třídenní adaptační pobyt v reakreačním zařízení Drak u Křižanova, ale tento nápad nebylo možné zrealizovat pro velkou nemocnost žáků. A tak se uskutečnil pouze jednodenní seznamovací program, složený ze dvou částí. První část proběhla ve třídě na základní škole a skládala se ze spousty her, soutěží. Druhá potom proběhla formou dvohodinové vycházky na rozhlednu, kde žáci po cestě plnili řadu úkolů na postřeh,reakci a práci ve skupině.
Nejvíce zaujaly hry na molekuly a krávy a chlívy. Ani hrou na schovávanou nikdo nepohrdl. Po návratu do školy proběhlo zhodnocení celého dne jak ze strany žáků, tak i organizátorek dne - p. uč. třídní 
Mgr.Janů a tvůrkyně programu L.Bukovské.