Adaptační den žáků 6. tříd

Datum: 
Čtvrtek, 21. Září 2017 - 12:10

S příchodem  žáků do šestých ročníků se utváří nový kolektiv. Někteří žáci si zvykají na nové prostředí, učitele a rytmus výuky. Pro jejich lepší stmelení třídní učitelky Lenka Veverková a Martina Dobrucká, za pomoci Lenky Bukovské, uspořádaly adaptační dopoledne. 

Z důvodu nepřízně počasí všechny aktivity probíhaly ve škole  ve třídě a v malé tělocvičně. V první části si žáci zahráli několik seznamovacích her, druhá část byla ve znamení práce ve skupinách. Žáci dostali za úkol namalovat loď a na ni namalovat sami sebe v pozici kapitán, kormidelník, plavčík nebo kuchař. Na tento úkol měli vymezenou jednu vyučovací hodinu. Po uplynutí této doby každá skupina musela svoji loď představit a popsat. Zajímavé bylo to, že u některých skupin si žáci role určili sami, jinde demokraticky losovali. V jednom případě byl kapitánem ten, kdo prohrál v losování. 

Závěr celého dopoledne patřil týmovým  a seznamovacím hrám v tělocvičně.

                                                                                                             Ing. Lenka Bukovská