Adaptační pobyt žáků šestých tříd na Ekocentru

Datum: 
Pondělí, 11. Září 2023 - 19:25

Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd má nejen vzdělávací, sociální a emocionální význam, ale zároveň představuje důležitou zkušenost v životě dětí.

Hlavní důraz byl kladen na možnost žáků navázat nová přátelství. Během pobytu měli příležitost komunikovat, spolupracovat a sdílet zážitky s vrstevníky mimo školní prostředí. Pro některé to byla možnost určité sebezávislosti a zodpovědnosti, kdy se museli postarat o své věci, dodržovat pravidla a plánovat svůj čas.

Mnohé aktivity vyžadovaly i týmovou spolupráci, která žáky učí komunikovat, řešit problémy a dosahovat cílů v rámci skupiny. Adaptační pobyt zahrnoval převážně aktivity venku, které nejsou součástí běžné školní výuky, ale konaly se v přírodě, umožňovaly žákům spojit se s přírodou, lépe ji poznat, vést k ochraně a péči o přírodu.

Důležité je říct, že adaptační pobyt byl výjimečnou příležitostí k rozvoji dovedností a budování sociálních vztahů a čas ukáže, zda se podařilo těchto cílů v rámci obou tříd dosáhnout.

Mgr. Veronika Prokešová a Mgr. Lukáš Svoboda, třídní učitelé šestých tříd