Adaptační program II. A

Datum: 
Pátek, 30. Září 2016 - 12:00

Ve třídě II. A vznikl tento školní rok nový kolektiv spolužáků, a to spojením bývalých tříd I. A a I. B. Aby se žáci lépe poznali a našli si nové kamarády, jeli na adaptační program do Kobylí, který jsem jim jako třídní učitelka připravila. 

Děti si prošly naučnou stezku vedoucí na vrch Lácary, dozvěděly se něco o historii místa, o fauně a flóře. Ve skupinkách potom vyplňovaly kvíz a získané informace si tak zopakovaly. Na Lácarech posvačily s nádherným výhledem na Kobylí a na okolní vesnice. Další hry byly zaměřené na spolupráci a na poznání nových spolužáků. 

Všechny připravený program moc bavil a už za chvíli nešlo poznat, že byli kdysi žáky dvou tříd. V rámci připraveného programu si ještě děti ve škole nabatikovaly stejná trička, která si budou moci obléknout na některé další společné akce. 

                                                                                                    Mgr. Lucie Nováková, třídní učitelka