Akce ve školním roce 2021/2022

Datum: 
Úterý, 12. Říjen 2021 - 8:10

Co nás letos čeká v základní škole?

V letošním školním roce chystá naše škola mnoho zajímavých i již tradičních akcí. Doufáme, že nám epidemiologická situace dovolí jejich uskutečnění. Samozřejmě dbáme na to, aby se při všech akcích dodržovaly platné hygienické a epidemiologické podmínky. A co nás tedy letos čeká?

Na začátku září nás navštívilo Mobilní planetárium Brno. Programy, které byly připraveny pro žáky 1. – 6. ročníků, hravou formou přiblížily dětem vesmír a jeho krásy. 1. a 2. ročníky zhlédly program Se zvířátky o vesmíru, 3. a 4. ročníky Astronomii pro děti a  5. a 6. ročníky program Neuvěřitelný vesmír.

Ve druhé polovině září proběhla také exkurze 9. ročníků do firmy Blanář Brumovice v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ a projektový den na 1. stupni Dáme kroj.

Na konci září jsme ve spolupráci s Českou spořitelnou připravili pro žáky 2. tříd program zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti dětí „Zvládneme to ve škole“. Podobný program absolvují i žáci 4. ročníků se svými učiteli v polovině října.

V měsíci říjnu nás čekají besedy v Městské knihovně Velké Pavlovice pro 3. a 5. ročníky a přírodopisné programy „Ježek“ a „Strom“ v Ekocentru Trkmanka pro 1., 2. a 4. ročníky. Pro žáky 9. ročníků máme v říjnu  připravenu exkurzi do Technického muzea v Brně, kde se budou zabývat v rámci předmětu Fyzika parními stroji.

Ve druhém pololetí chystáme pro většinu tříd preventivní programy ve spolupráci se společností Podané ruce Brno, se kterou spolupracujeme již několik let. Preventivní programy jsou zaměřené na problémy se závislostmi u dětí a problematické chování – např. šikanu a kyberšikanu, sexuální výchovu, problematiku drog, kouření a alkoholismu. Pro šesté ročníky proběhl již v měsíci září stmelovací program Miniexpedice: Tajemný ostrov pod vedením p. Elišky Krmelové ze společnosti Hope4kids.

Doufáme, že se všechny akce uskuteční a budou se žákům líbit.

                                                                              Mgr. Halka Buryová, zástupce ředitele školy