ANGLICKÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

Datum: 
Úterý, 30. Duben 2013 - 7:55

Ten, kdo sleduje naší družinu tak ví, že cestujeme vláčkem po neprobádaných oblastech anglického jazyka. Náš vláček již procestoval a zastavil v několika stanicích jako je např. „Barvíčkov, Ovocná Lhota, Číslov, Tvarová Lhota, Příšerkov“. Děti pilně sbírají vagonky a razítka do svých vystavených pasů. A společně připojujeme jednotlivé vagonky k našemu velkému vláčku. K tomu, aby dostali razítko a mohli se zapsat do „vagonku“ musí splnit určitá kriteria pro postup do další stanice. Jedná se o jednoduché úkoly. Naposledy jsme se připravovali na Jarní zastávku s básničkami o jaru a Velikonocích. Děti si vyzkoušely některé anglické hry.

Konečně jsme se dočkali i krásného počasí a můžeme vyrazit ven, kde hrajeme společně hry pro rozvoj pohybových schopností a dovedností s využitím krátkých anglických příkazů, které si děti velmi rychle zapamatují a používají. Děti se při hře velmi rychle učí používat jazyk bez ostychu.

Naše anglická školní družina bude pokračovat pro velký zájem i v příštím školním roce opět pro žáky prvních a druhých tříd. Přihlášky je možné podat, ale  z kapacitních důvodů budou přednostně přijati ti, co již anglickou školní družinu navštěvují nebo již mají přihlášku podanou.

Mgr. Vilemína OSIČKOVÁ