Badmintonový kroužek na naší škole při SVČ

Datum: 
Pondělí, 5. Září 2016 - 10:25

Badminton je ideálním sportem pro rozvoj Vašich dětí. V sezóně 2016/17 otvíráme badmintonový kroužek pro děti od 7 let. Tréninky kroužku zaštiťují proškolení trenéři badmintonu III. a IV. třídy.

Jaká je filosofie našeho kroužku?

Tréninky vedeme tak, abychom dětem nenásilnou, hravou a zábavnou formou předali především pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a seznámili je se základy badmintonu jako sportovní disciplíny. Tyto základy pak dále rozvíjíme a postupně na ně navazujeme cíleným prohlubováním konkrétních badmintonových dovedností podle individuálních schopností dětí.

Termíny a místa konání ve školním roce 2016/17

Pro tento školní rok děti rozdělíme do tří tréninkových skupin podle výkonnosti. Tréninky budou pro konkrétní skupiny probíhat vždy v určených termínech:

  • Skupina C (začátečníci)

 - pondělí 16 - 18 HODIN vedoucí trenér Jiří Huslík
 

  • Skupina B (pokročilí)

– pondělí 16 - 18 HODIN vedoucí trenér Karel Reichman

– pátek 17 - 18.30 HODIN vedoucí trenér Jiří Huslík
 

  • Skupina A (soutěžní hráči)

– pondělí 16 - 18 HODIN vedoucí trenér Karel Reichman

– pátek 17 - 18.30 HODIN vedoucí trenér Jiří Huslík

 

Všechny tréninky probíhají ve velké tělocvičně při ZŠ Velké Pavlovice. V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku, kterou odevzdáte v kancelářích ZŠ, nebo přímo trenérům.

Co děláme v období školního roku?

Mimo pravidelné tréninky se zúčastňujeme s našimi hráči turnajů, převážně v oblasti Jihomoravského kraje. Pořádáme minimálně třikrát ročně vlastní turnaje ve Velkých Pavlovicích. Úzce spolupracujeme s brněnským oddílem Badminton Sharks, s nimiž nás čekají další aktivity, jako např. v loňském roce to bylo badmintonové, vodácké či cyklistické soustředění. V příštím roce také plánujeme diváckou návštěvu na některém badmintonovém turnaji dospělých.

 

Co budou děti potřebovat

Děti do kroužku potřebují:

  • vhodnou sálovou obuv (takovou, která nezanechává barevné stopy na podlaze tělocvičny),
  • pohodlný sportovní oděv,
  • láhev s pitím,
  • ideálně vlastní badmintonovou raketu, a kvalitní švihadlo (není povinné, možnost využití školních pomůcek).  

 

Cena kroužku

Cena  400,- Kč se platí vždy předem na jeden rok (lze platit i pololetně). Zahrnuje pronájem kurtů, tréninkové pomůcky.

Platba je možná v kanceláři ZŠ, případně u trenérů.

 

Kontakty na nás: info [at] badminton-vp.cz ()případně telefonní číslo: 604 552 805

Maximální počet míst v kroužku je 18. Pokud bude zájem dětí větší, než je kapacita, bude o zařazení do kroužku rozhodovat doba přijetí rezervace místa. Děti navštěvující kroužek v minulých obdobích mají přednost.

Kroužek badmintonu začíná v druhé polovině září 2016. Na prvním tréninku dostanou děti a rodiče další informace o průběhu tréninků.

 

www.badminton-vp.cz

zs.velke-pavlovice.cz

jmbadminton.cz

 

Soubory: