Beseda s preventistou por. Ing. Bc. Miroslavem Měchurou, MBA, LL.M. na téma Šikana a Kyberšikana - rizika na sociálních sítích

Datum: 
Úterý, 31. Leden 2023 - 18:25

Dne 31. 1. se uskutečnila pro 6. a 7. ročníky beseda s policistou a preventistou Jihomoravského kraje panem  poručíkem Miroslavem Měchurou na téma rizika související s užíváním sociálních sítí. Žáci se velice aktivně zapojovali již od samého začátku do debaty.

Preventivní program jsme vybrali, protože jedním z největších problémů dnešní doby je pro naše děti právě internetové prostředí, v němž nedokážou rozpoznat nebezpečí, které jim na internetu hrozí.

Žáci se na besedě dozvěděli spoustu nových informací, například, které sociální sítě patří mezi ty nejrizikovější. Seznámili se i s dalšími riziky souvisejícími se sociálními sítěmi jako jsou různé výzvy, falešné profily, nepravdivé informace a také se dověděli, jak se před kyberšikanou bránit.

Nejvíce žáky zaujaly příběhy z reálného života, které v besedě zazněly, a kdyby někdo upustil v ten moment ve třídě špendlík, věřte, že by byl slyšet.

V letošním školním roce máme naplánovány s panem poručíkem M. Měchurou ještě další besedy pro 4. – 9. ročníky: Bezpečně v kyberprostoru, Šikana, Kyberšikana a Závislosti a drogy.

Dále 6. – 9. ročníky absolvují online přednášky na téma Trestně právní pohled na šikanu a 3. – 5. ročníky Projevy šikany na 1. stupni a možné tresty. Děti se mají na co těšit, protože po covidové pauze mají opravdu pestrý program.

                                                                     Mgr. Jaroslava Stávková, metodik prevence