Branný den na 1. stupni

Datum: 
Neděle, 2. Červen 2019 - 21:10

Základní škola Velké Pavlovice připravila pro žáky 1. – 6. ročníků netradiční interaktivní dopoledne – branný den. Na programu bylo pět disciplín zaměřených na ochranu zdraví a chování při mimořádných situacích. Děti rozdělené do družstev plnily na jednotlivých stanovištích dovednostní i znalostní úkoly. Zkusily si správně zabalit evakuační zavazadlo, učily se, jak zacházet s nebezpečnými látkami a nasadit si masku, uložit kamaráda do stabilizační polohy, dát první pomoc, vyzkoušely si střelbu na cíl i svoji kondici při zdolávání překážek v tělocvičně. Elán, nadšení i emoce školáků provázely celou zajímavou akci, kterou organizovalo Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem. Děkujeme.

Za kolektiv vyučujících Mgr. Eva Drienková