Bubnování na drumbeny

Datum: 
Středa, 21. Únor 2018 - 12:50

V úterý 20. února navštívil naši školu pan Zdeněk Roller, který s sebou přivezl mnoho zajímavých hudebních nástrojů, včetně drumbenů.

Děti z 1. stupně měly možnost v rámci „Zážitkového programu (nejen) s drumbeny“ zahrát si na drumbeny, procvičit své rytmické cítění, hravou formou rozvíjet sociální dovednosti, pozornost, soustředění, komunikaci a schopnost naslouchat druhým.

V závěru programu se žáci seznámili i s dalšími netradičními hudebními nástroji, například nejstarším hudebním nástrojem na světě s názvem didgeridoo.

Program měl velký úspěch a všem se líbil.

                                                                                                Mgr. Halka Buryová