CHILDREN´S DAY

Datum: 
Úterý, 24. Červen 2014 - 22:00

Žáci sedmé třídy, paní učitelky Pokešové, nám pomohli připravit dětský den pro naše „angličánky“. Prvňáčci a druháčci museli plnit různé úkoly, který jim jejich starší spolužáci zadávali jak jinak než v anglickém jazyce. Například: zazpívat anglickou písničku, namalovat oblíbené zvířátko, vyjmenovat dny v týdnu, pojmenovat barvy a čísla na kostce, zapamatovat si a vyjmenovat různé druhy ovoce.

Tentokrát nám vyšlo skvěle počasí a nadšení obou skupinek při realizaci dětského dne bylo veliké. Sedmáci nechtěli věřit, že by tak malé děti mohly rozumět zadaným úkolům v anglickém jazyce. Přesvědčili se však o tom, že jim „mrňousci“ nejen rozumí, ale dokonce zjistili, že i oni mohou využít své těžce nabyté znalosti z cizího jazyka a předvést se před jejich malými spolužáky. Zkrátka a jednoduše všichni využili cizí jazyk v praxi

Touto cestou bych velmi ráda poděkovala celé sedmé A a jejich paní učitelce Veronice Prokešové a pochválila bych moje „angličánky“ za jejich výkony.

Mrs Osičková