Co nás čeká ve škole

Datum: 
Čtvrtek, 18. Duben 2013 - 9:05

Před vstupem do základní školy by mělo být dítě pro školu zralé a připravené tak, aby bez velkých potíží zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud bude připraveno. Rodiče by této přípravě měli věnovat velkou pozornost. Proto naše škola nabízí již třetím rokem rodičům přípravný kurz „ ZŠ školička“. V letošním školním roce kurz probíhal každý čtvrtek odpoledne od 21. února do 14. března. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Rodič, který dítě doprovází, je jeho oporou a pomocníkem. Naší snahou je, aby rodiče pomáhali, opravovali špatné držení tužky a aby děti pracovaly podle slovních pokynů učitelky. Rodiče se účastní činností a získávají tak náměty pro práci se svými dětmi. Názorně vidí, jak s dítětem rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, orientaci v prostoru, zrakové a sluchové vnímání a další potřebné schopnosti a dovednosti. Děti se učí samostatně pracovat, soustředit se, dokončit úkol a rodiče je v dané aktivitě podporují. Na závěr celého kurzu děti dostaly odměnu a velikou jedničku.        

                                                                                                                         Mgr. Jitka Řádková

                                                                                                                         Mgr. Lucie Nováková