Den Dětí

Datum: 
Pondělí, 27. Květen 2013 - 7:30

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice, Dámský klub ve spolupráci 
s místním Sborem dobrovolných hasičů uspořádali u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí akci pod názvem Den dětí aneb Kdo si hraje, 
nezlobí. Děti měli možnost na jedenícti disciplínác´h, které byly 
situovány do prostoru parku u vlakové zastávky a cesty směrem k 
myslivně, vyzkoušet svoji dovednost při plnění řady úkolů. Cesta začala 
vyplněním startovacího lístku a skákáním panáka u ZAFFU. Potom 
následovalo skládání tyčinek mikáda, slalom se lžičkou a pinpongovým 
míčkem.Ten však musel být po chvilce nahrazen kindervajíčkem naplněným 
pískem. Míček tootiž byl moc lehký, vítr jej vždy odfoukl a dětem 
splnění daného úkolu znepříjemňoval.
Další disciplínou bylo skákání v pytli a hned v sousedství trefa 
míčkem na cíl - do kýblíku.Na házení byly tři pokusy. Následovala cesta 
kolo kolejí do prostor U-rampy, kde byly připraveny dvě disciplíny - 
srážení plechovek a slalom mezi kužely na koloběžce. Za rampou bylo 
lovení rybiček, kde si děti procvičili trpělivost v splění úkolu. Před 
želězničním přejezdem byl úkol ve skládání kostek JENGY a posledním 
úkolem před myslivnou bylo skládání puzzlí. A to už děti došli na 
myslivnu, kde je čekalo střílení ze vzduchovky a opékání špekáčků, které 
měly plně v režii ženy z Dámského klubu. Děti po předložení vyplněného 
lístečku se splněnými úkoly dostaly špekáček , chleba a lízátko.
Ke zpestření celé akce pak přispěl místí sbor Dobrovolných hasičů s 
předvedením své techniky. Kluci a holky si mohli prohlédnout a 
vyzkoušet jejich vozidlo. Velkým překvapením pak byl příjezd dvou koní, 
na kterých se děti povozili.
Poděkování patří všem, kteří se na celé akci podíleli a počasí, že nám 
vyšlo a děti si svůj svátek užili.