Den na Ekocentru - Cesta chleba - 4. A, 4. B

Datum: 
Pondělí, 20. Listopad 2023 - 12:20

Den v ekocentru

15. listopadu jsme s třídou 4.A a 4.B navštívili místní EKOCENTRUM. Šli jsme si upéct chleba. Nejdříve jsme uhnětli těsto a pak ho dali do trouby. Zatím co se chleba pekl, paní lektorka Marie se nás ptala, jak si myslíme, že udělala těsto. Ukazovala nám různé suroviny, například cukr, mouku, kvasnice a jiné. Pak se nás zeptala, jakou vodu použila při přípravě těsta, zda horkou nebo vlažnou. Vlažná byla správná odpověď. Po svačině jsme šli do druhé místnosti, kde jsme si s další lektorkou povídali o tom, jak se dříve vyráběla mouka. Ukazovala nám různé nástroje jako například kosu a cep. Bylo to velmi poučné. Domů jsme si každý odnesli svůj voňavý bochník chleba.

Sofie Dvořáková, 4.B

Cesta chleba v ekocentru

15. 11. jsme se s třídami 4.B a 4.A vydali do ekocentra na program Cesta chleba. Rozdělili jsme se do dvou skupin podle tříd. Jedna skupinka pekla a druhá se dozvídala zajímavosti. Když jsme se prostřídali, tak už byly chlebíky upečené. Pak jsme se jen rozloučili a šli do školy. Ve škole jsme všichni chlebíky ochutnali a byly moc dobré!

Alexandra Drbulová, 4.B

Ve středu 15.11. se uskutečnil program Cesta chleba na náš stůl pro čtvrté třídy na ekocentru Trkmanka. Upekli jsme si vlastní bochánky chleba a dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Bylo zajímavé, že tam měli spoustu nástrojů na zpracovaní obilí. Dali jsme si pekařské čepice a zástěry na pečení. Bylo to fakt super!

David Gawel, 4.B

Výlet do ekocentra

Dne 15. listopadu jsme se vydali 4.B a 4.A ze Základní školy Velké Pavlovice do ekocentra Trkmanka. Program dnešního dne se jmenoval Cesta chleba. Po příchodu si žáci ze 4.A šli povídat, jak se vyrábí mouka a my žáci ze 4.B jsme začali péct chléb. Paní učitelka, která nás měla naučit péct chléb, nám vysvětlila, jak máme udělat bochánek chleba. Když jsme to měli udělané, paní učitelka dala všechny bochánky do trouby. Mezitím jsme si povídali, co dala paní učitelka do těsta. Dokonce jsme měli někdy i hádat, jaké přísady v chlebu jsou. Po půlce programu jsme se vystřídali, takže 4.A šla péct chléb a 4.B si šla povídat, jak se vyrábí mouka. Ale než jsme se vystřídali, měli jsme pauzu na to, abychom se nasvačili, napili atd. Pak jsme se vystřídali a dozvěděli se spoustu zajímavostí, a také jak se co dělalo v minulosti. Byl to moc hezký výlet. Určitě se tam běžte podívat, je to tam nádherné.

Jana Karafiátová, 4.B