DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ VELKÉ PAVLOVICE

Datum: 
Pondělí, 30. Listopad 2015 - 11:20

 Krok do Vánoc“ byl názvem letošního DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se konal
  v Základní škole Velké Pavlovice v sobotu 28. 11. 2015.

Obě budovy školy jsme zpřístupnili pro veřejnost od 14.00 do 17.00 hodin.  Překvapil nás velký zájem o naši školu. Přišlo více než 230 návštěvníků – rodiče s dětmi, prarodiče, budoucí školáci, bývalí žáci, kteří sedávali ve školních lavicích před mnoha lety a matně vzpomínali, do které třídy vlastně chodili. Obzvláště nás potěšila návštěva pedagogů, kteří v naší škole dříve působili. Rádi s námi zavzpomínali a srovnávali naše školství v minulosti a současností. Povolání učitele má rozhodující význam pro společnost v oblasti vzdělávání a výchovy. Ne náhodou máme na titulní stránce propagačního letáčku naší školy motto: „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám“.

Atmosféra Dne otevřených dveří se nesla v duchu nadcházejících Vánoc. Celá škola byla vyzdobena vánočními stromečky a výtvarnými pracemi našich žáků. Při prohlídce školy si mohli nejmenší návštěvníci vyrobit v tvořivých dílničkách vlastní vánoční ozdobu z drátků a korálků, napsat přáníčko s motivem vánočního stromku či Mikuláše. Dětem a rodičům byla také nabídnuta možnost zhlédnout moderní způsob výuky na interaktivních tabulích, kterými jsou vybaveny všechny učebny školy. Největší zájem byl o barvení vánočních svíček a zdobení perníčků, které si mohly děti ve školní jídelně samy nazdobit. Návštěvníci měli možnost občerstvit se čajem a ochutnat skvělý koláč s lesním ovocem z dílny našich kuchařek. Ve školní družině na děti čekalo překvapení, které si mohly utrhnout z vánočního stromečku.

Velký zájem rodičů byl také o fotbalové utkání žáků školy ve velké tělocvičně, o čemž svědčila plná tribuna povzbuzujících diváků. V malé tělocvičně probíhal turnaj žákyň v přehazované, rovněž za velkého zájmu a potlesku návštěvníků.

Všem dětem a rodičům děkujeme za návštěvu naší školy a těšíme se na další setkání. Poděkování patří také všem našim zaměstnancům.

Mgr. Michal Rilák, ředitel základní školy