Den plný prevence

Datum: 
Pondělí, 14. Březen 2016 - 7:40

Jedním z našich dlouhodobých cílů je, že se na naší základní škole snažíme nenásilnou formou pomocí různých aktivit a prožitků vést děti k tomu, aby z nich vyrostli zdraví, sebevědomí a zároveň ohleduplní mladí lidé. Proto jsme také v pátek 11. 3. 2016 v rámci primární prevence rizikového chování zorganizovali pro žáky II. stupně sérii preventivních programů.

Vzhledem k celostátně vzrůstajícímu počtu a klesajícímu věku experimentátorů s marihuanou se žáci 6. ročníků zúčastnili pořadu s názvem Příběh Moniky. Formou komiksového příběhu byli žáci seznámeni s životem žákyně základní školy, která i kvůli nepříznivým životním situacím upadla do závislosti na marihuaně a také s jejím bojem s touto drogou.

Pro žáky 7. ročníku byl určený pořad Na síti v síti (Kyberšikana), který je upozorňoval na rizika spojená s užíváním komunikačních technologií ve snaze jim předcházet.

Žáci 8. ročníku, naše nejpočetnější třída, ve které je 32 žáků, se zúčastnili programu zaměřeného na vztahy ve třídě s názvem Kudy? Tudy? Cílem programu bylo zjištění vztahů v kolektivu a nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny na posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance.

Žáci 9. ročníků absolvovali program s názvem Sex včas, který byl zaměřený na sexuální výchovu a prevenci rizikového chování v této oblasti.

Všemi programy naše žáky v jednotlivých třídách provázeli lektoři z Centra prevence Podané ruce ve dvou až tříhodinových blocích.

Jitka Šaňková