Den poezie

Datum: 
Středa, 23. Listopad 2022 - 7:35

Festival Den poezie se koná napříč celou republikou na počest narození Karla Hynka Máchy od 7. do 20. listopadu. Proto jsme se zapojili i my na 1. stupni, a to 16. listopadu projektovým dnem. Už ráno byl každý žák obdarován tzv. „motákem“ – básničkou smotanou do ruličky, která měla být poetickým potěšením pro celý den. Většinu z nich vlastnoručně napsali žáci třetích a čtvrtých tříd. S nadšením očekávali, komu zrovna ta jejich báseň udělá radost.

Součástí dne byla beseda o knihách poezie, o básnících, ilustrátorech, přednes básní a zajímavé úkoly s rýmy. Velmi pěkné pořady jsme našli i na ČT EDU. Perfektně doplnily připravené aktivity. Například krátký dokument o Jaroslavu Seifertovi, který měl souvislost se 17. listopadem, jenž další den následoval. Nebo ukázky rozdílů mezi poezií a prózou na pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Nechybělo ani propojení s výtvarnou výchovou. Děti se pokusily oblíbené básně ilustrovat nebo napodobit známé ilustrátory.

Letošní ročník Dne poezie pamatoval hlavně na sté výročí od narození básníka Jana Skácela, rodáka z nedalekých Vnorov. Tady se propojuje básník s ilustrátorem - Jan Skácel píše o Karlu Čapkovi:

……

Rád poslouchal, co říká vítr,

a ze studánek vodu pil

a pak všechno s čistým srdcem

na bílý papír nakreslil.

 

                                                                                                                                Mgr. Lucie Nováková