Den poezie

Datum: 
Úterý, 18. Listopad 2014 - 18:40

Festival Den poezie se každoročně odehrává v mnoha městech České republiky, a to 16. listopadu, kdy si připomínáme narození Karla Hynka Máchy. Tentokrát se neoficiálně zapojily i 1. – 4. ročníky prvního stupně naší školy. 13. listopadu byl pro žáky zorganizován projektový den, na jehož přípravě se podílely z velké části i samotné děti a jednotlivé třídy. Úvod a zahájení si vzala na starost 4. B. V kostýmech hned ráno vítala všechny příchozí tzv. motákem (básní smotanou do ruličky). Básně žáci vybrali ze svých oblíbených knih a ručně napsali na lístečky.

První vyučovací hodinu proběhla ve třídách beseda o poezii, básnících, o knihách poezie, které si žáci do školy přinesli, recitovali oblíbené básně, tvořili rýmy a o přestávce své knihy vystavili na chodbě školy.

Druhou vyučovací hodinu si jednotlivé třídy navzájem zahrály připravené divadlo, tedy veršovanou báseň dramaticky zpracovanou. Nechyběly kostýmy, vyrobené masky, rekvizity, kulisy i loutky.

Poslední hodinu ve skupinkách plnili úkoly z pracovních listů. Doplňovali rýmy, přiřazovali ilustrace a hádali hádanky. Jeden z nejzajímavějších úkolů byl hledat na verše rozstříhanou báseň, ukrytou na různých místech budovy prvního stupně. Verše museli najít a potom i  ve správném pořadí poskládat v původní báseň.

Děti i dospělí se s poezií často nesetkávají, proto byl projektový den pro všechny přínosem i obohacením. Podle nadšení a chuti plnit zadané úkoly, děti projektový den bavil a jako malou odměnu si každý domů odnesl diplom „Malého básníka“.

Mgr. Lucie Nováková