Den Země

Datum: 
Čtvrtek, 30. Duben 2015 - 8:05

Ve středu 22. 4. 2015 se uskutečnil na Základní škole a Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích
Den  Země
v rámci projektu

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky.

Žáci absolvovali sérii přednášek, soutěží a her na téma bioenergetika, pěstování a využití technických rostlin, kompostování, biopotraviny, hmyz, ochrana přírody, třídění odpadu, apod.

Celá akce se konala pod záštitou EU.
Partneři projektu: Město Velké Pavlovice, Zemědělský výzkum s.r.o., Troubsko, Agritec Plant Reseach, s.r.o., Šumperk, Vysoká škola báňská Ostrava, Mendelova univerzita v Brně a Střední průmyslová škola chemická, Brno. Pozvání na happening přijala i Fakulta technologická ze Zlína.
 

V bohatém programu se žáci seznámili se zajímavou náplní práce zúčastněných výzkumných ústavů a vysokých škol, poslechli si zajímavou přednášku o čmelácích. Součástí programu byla i ochutnávka rúzných zdravých pochutin, např. čokoláda a oplatky s lněným semínkem, potraviny z jetelovin, obilniny, kukuřice a rozličné druhy trav. Děti se dozvěděly spoustu informací o pěstování lnu a technického konopí, seznámily se s novými stavebními materiály z recyklovaného odpadu. Pod mikroskopem si prohlédly preparáty brouků, různých druhů mandelinek a jiných škůdců. Velký úspěch sklidili u diváků mladí chemici z Brna svými chemickými pokusy. Zde si žáci ověřili na vlastní oči, že chemie není jen nudná a neatraktivní věda. Celá akce byla okořeněná i zajímavými soutěžemi - naučná stezka, ve které žáci prokázali dobré znalosti ze zdravovědy, poznávání rostlin i orientaci ve Velkých Pavlovicích. Vyzkoušeli si své znalosti v topografii a orientaci v přírodě podle buzoly. Nechyběly ani ukázky technických přístrojů. Největší zábavu však všem poskytly skákací boty a jednokolka.

Den Země se vydařil. Kromě množství zážitků si každý žák odnesl i spoustu drobných dárků, propagačních předmětů a dárkový balíček.

Mgr. Dagmar Šmídová