Deváťáci na návštěvě v Dukovanech a Dalešicích

Datum: 
Čtvrtek, 7. Duben 2016 - 9:10

Součástí výuky 9. tříd v hodině fyziky  je jaderná reakce, princip jaderné elektrárny, druhy záření. Ale vše můžeme probírat ve školních podmínkách pouze teoreticky. Jaké je to v praxi si jeli prohlédnout deváťáci a někteří osmáci. Jaderná elektrárna Dukovany (zkratkou EDU) je první provozovanou jadernou elektrárnou na území Česka. Je významným zdrojem české energetické soustavy. Pro potřeby elektrárny byla vybudována přečerpávací Vodní nádrž Dalešice. Ta patřila k našemu prvnímu zastavení. Je totiž nedílnou součástí komplexu Dukovany. Prohlídka začala u vstupní brány, kde nám průvodkyně vysvětlila princip elektrárny a historii celé stavby.  Naše prohlídka pokračovala zhlédnutím krátkého informačního filmu. Poté jsme si nasadili slušivé bílé helmy a vykročili přímo k turbínám. Měli jsme štěstí, dvě z nich byly zrovna v provozu. V objektu elektrárny se nacházejí celkem 4, a to sice Francisovy reverzní turbíny o výkonu 4x120MW. 
Druhým naším zastavením bylo informační centrum jaderné elektrárny Dukovany. Toto zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Zde jsme byli rozděleni do dvou skupin. Po zhlédnutí dvou informačních filmů a jedné malé pohádky se nás ujaly průvodkyně informačního centra. Následovalo šest zastavení, od jaderné štěpné reakce, po složení reaktoru a principu jaderné elektrárny. Žáci se mohli na cokoliv zeptat a této možnosti plně využívali. Těší nás, že se vůbec nestyděli a problematika jaderné elektrárny je zaujala. Zde se ukázalo, že propojit teorii s praxí je vždy nejlepším způsobem, jak žáky zaujmout.  

Po ukončení prohlídky jsme plni dojmů a nových informací nasedli do autobusu a namířili si to k domovu.

Ing. Lenka Bukovská