Dopravní soutěž mladých cyklistů

Datum: 
Středa, 30. Duben 2014 - 6:35

Každý občan by měl získat základní infromace o způsobech žití v moderní době světa dopravy, tedy nezbytné znalosti, dovednosti a návyky bezpečného jednání a chování při chůzi a jízdě v silničním provozu. A právě k tomu slouží u žáků dopravní soutěž mladých cyklistů. Okrskové kolo proběhlo letos v nově postaveném areálu Lipová v Hustopečích v kategorii I. mladší žáci a v kategorii II. starší žáci.
Celkem 15 družstev - 10 v mladší kategorii a 5 v kategorii starší se pustilo do plnění celkem čtyř úkolů. První disciplínou byla jízda po dětském dopravním hřišti po určitý časový limit. Nejdříve se jezdilo 
podle dopravních značek, potom podle světelné signalizace a nakonec dopravu řídil příslušník policie.
Druhou disciplínou byla jízda zručnosti.Úkolem bylo ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších jízdních podmínkách. Disciplínu žáci absolvovali tak, že projížděli vymezenou trasu, na které byly rozmístěny překážky.Třetí disciplínou byla první pomoc - zásady poskytování první pomoci. 
Žáci si losovali každý jeden úkol,na který museli v stanoveném limitu správně odpovědět.
Poslední disciplínou byl test pravidel provozu na pozemních komunikacích. Každý soutěžící obdržel jedny testové otázky a příslušný tiskopis, na který zaznamenával správné odpovědi. Časový limit byl 30 
minut. Po absolvování všech úkolů začali jednotliví rozhodčí sčítat trestné body. V Hustopečích se soutěžilo o 3 postupová místa v každé kategorii do okresního kola, které proběhne v měsíci květnu na stejném dopravním hřišti. I když se žáci naší základní školy připravovalia bojovali, nepodařilo se jim ani v jedné kategorii postoupit. Ale soutěž je hra, jak na závěr řekl p.Dufek z odboru dopravy , která má dětem pomoci pohybovat se v provozu na pozemních komunikacích co nejbezpečněji. A podmínkou 
úspěšného včlenění se do rodiny účastníků provozu na pozemních komunikacích je vzájemná tolerance, zdvořilost, slušnost, ohleduplnost a respektování druhého.