Exkurze do výzkumného ústavu pícnin v Troubsku

Datum: 
Úterý, 2. Červen 2015 - 21:50

Díky projektu popularizace vědy žáci 7. ročníků a několik dalších z řad 8. ročníků nakoukli pod pokličku práce vědců a výzkumníků v Troubsku. Do projektu je zapojeno několik subjektů např. Mendlova univerzita, výzkumný ústav v Troubsku, Základní škola a Gymnázium Velké Pavlovice. Akční skupiny zúčastněných partnerů již v Den Země prezentovaly vědu v praxi u nás ve Velkých Pavlovicích.

27.5.2015  34 žáků a 2 učitelé nastoupili ráno před školou do autobusu namísto běžné výuky. V Troubsku na nás již čekala paní inženýrka, která nás prováděla celým areálem výzkumného ústavu. Připravila nám velmi pestrý a zajímavý program. Úvodní poněkud obsáhlá 30 minutová prezentace škůdců rostlin z oblasti mykologie, doplněná o názorné ukázky včetně mikroskopování, byla zpříjemněna sladkým pohoštěním. Po té jsme se přesunuli do laboratoří chovu českého čmeláka pro opylování v uzavřených prostorách. Zjistili jsme, že máme v této oblasti nejedno světové prvenství a přínos do metodiky, jak chovat čmeláky pro komerční využití. Zpestřením pracoviště byl chameleon chovaný jen tak, pro radost. Venku jsme měli možnost nahlédnout do zemědělské techniky. Plánovaný sběr hmyzu jsme museli vzhledem k mokré trávě vynechat, a tak jsme pomáhali odebírat vzorky půdy pro rozbor, kterého jsme se již rozdělení do dvou skupin také zúčastnili. Žáci viděli jednotlivé složky půdy oddělené od sebe, paní inženýrka vysvětlila jejich význam pro život nás všech. Zatímco půdní vzorky byly barevně poněkud nevýrazné, nyní si pro nás připravili výzkumníci velmi pestrý laboratorní program o rostlinném barvivu a jeho reakcích s kyselinami a zásadami. Jako bonus každý obdržel bílý karafiát s trochou potravinářského barviva, které se pomocí cévních svazků roznese do okvětních lístků. V laboratoři genetiky nás stručně seznámili, jak pracují s nosiči dědičnosti. Jejich každodenní pomůckou je tekutý dusík. Paní inženýrky si pro nás nachystaly několik veselých a zajímavých pokusů z oblasti fyziky a chemie právě s tímto kapalným dusíkem. Celá exkurze proběhla díky zajímavému programu velmi rychle, bez potřeby přestávky na svačinu. O to více chutnal připravený oběd jako poslední bod programu. Autobus nás přivezl ke škole, kde právě končilo vyučování i ostatním žákům naší školy. Jsem přesvědčen o tom, že praktická výuka na exkurzi přinesla žákům více vědomostí, než kdyby zůstali v lavicích. Děkuji všem, kdo se na tomto projektu podílejí.

Mgr. Petr Kamenský