Historií rádií

Datum: 
Pondělí, 6. Leden 2014 - 19:10

Žák 9.b Jiří Buchta si pro žáky 4.roč. v předmětech Věda je hra a Kulturní výchova připravil velmi zajímavou besedu o historii tranzistorových rádií. Dva  staré přístroje zapůjčil ze sbírky svého dědečka. Děkujeme!