HURÁ NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ!

Datum: 
Pondělí, 20. Říjen 2014 - 18:00

V podzimních měsících se žáci čtvrtých a pátých ročníků ZŠ Velké Pavlovice vydali na dopravní hřiště do Hustopečí. Povinná dopravní výchova proběhla tentokrát na nově zbudovaném a výborně vybaveném hřišti, kde nechybí značky, semafory ani vlakový přejezd. Samozřejmostí jsou jízdní kola, učebny i toalety.                                                                                                                                               Praktická a teoretická výuka dopadla na výbornou, žáci i se svými vyučujícími přijeli nadmíru spokojeni.

                                                           Mgr. Eva Drienková

Dopravní hřiště.

Ráno v pondělí 26. 9. nepršelo, a díky tomu se mohla V.B  vydat autobusem do Hustopečí na nově otevřené dopravní hřiště. Tam už na nás čekali dva učitelé autoškoly, kteří nás poutavě provedli jindy suchou teorií o pravidlech silničního provozu. Poukázali na nečastější chyby cyklistů a chodců, předvedli na tabuli rizikové situace a ukázali jejich správné řešení. Když už bylo sezení a teorie tak akorát, vyšli jsme ven. Lektoři žákům zapůjčili parádní kola. Přilby měli každý svou. Nejdříve jsme si prošli všechny cesty dopravního hřiště pěšky. Vše vypadalo velmi snadně: tady semafor, zde dopravní značka dej přednost v jízdě, tam přednost zprava... Ale když všichni nasedli na kola, docházelo zprvu k zácpám. Nechyběla překvapení v podobě simulace poruchy semaforu či zhaslá světla na železničním přejezdu. Zatímco se jedna skupina vrátila zpět do učebny na teoretický test, druhá nastoupila k ostrým jízdám. Učitelé autoškoly rozdali žákům závodnická čísla a zapisovali si jejich přestupky. Skupiny se po půlhodině vyměnily. Nakonec proběhlo společné vyhodnocení nejlepších jízd a teorie. Zvítězila Natálie Drbolová s dvěma trestnými body, ti nejslabší účastníci silničního provozu nasbírali i 20 trestných bodů.   Jízda v protisměru, železniční přejezd bez rozhlédnutí  nebo nedání přednosti zprava byly chyby, za které  provinilec platil pouze trestnými body. Ve skutečném dopravním provozu by taková chyba mohla být tou poslední. Projekt praktické výuky dopravní výchovy pro první stupeň ZŠ je dobrou investicí do život

Mgr. Petr Kamenský

Návštěva dopravního hřiště v Hustopečích

V úterý 23. 9. 2014 jsem se třídou 4. A jela navštívit dopravní hřiště v Hustopečích. Trošku pofukovalo, ale nepršelo, takže se výlet uskutečnil. Jeli jsme autobusem a cesta nám rychle utíkala. Když jsme dorazili na místo, tak jsme dostali čísla jako opravdoví závodníci. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina šla dělat test a ta druhá jezdit na kolech, které jsme tam dostali. Ten, kdo měl hotový test, šel cyklistům dělat chodce. Potom se skupiny vyměnily. Před odjezdem bylo vyhlášení nejlepších cyklistů. To bylo překvapení, když jsem zjistila, že jsem druhá!

                                                                 Markéta Nováková, 4. A

Návštěva dopravního hřiště v Hustopečích

            V úterý 23. 9. 2014 vyrazila naše třída na dopravní výchovu do Hustopečí.

Jeli jsme linkovým autobusem. Po příjezdu na autobusové nádraží, jsme vyrazili na ulici Lipová. Tam jsme byli rozděleni do dvou skupin.

            První skupina jezdila na kolech a druhá skupina dělala test dopravních znalostí. Po splnění úkolů se skupiny vyměnily. Tři nejlepší z nás získali zvýrazňovací náramky.

            Potom jsme se rozloučili s dopravním hřištěm a osobami, které pro nás dopravní hřiště připravili. Autobusem jsme se vrátili zpět do Velkých Pavlovic.

            Návštěva dopravního hřiště se mi moc líbila.

               Jana Kynická, 4.A